Afdeling

De afdeling Houten op Campagne
Doe mee!

GroenLinks Houten telt ongeveer 95 leden. De afdeling wordt geleid door een driekoppig bestuur. Het hoogste orgaan van de afdeling is de Algemene Ledenvergadering (ALV), die minstens twee keer per jaar wordt gehouden.

Fractie

GroenLinks is in de gemeenteraad van Houten vertegenwoordigd met twee raadsleden:

Daarnaast hebben wij twee commissieleden, die deelnemen aan de rondetafelgesprekken:

Kennismaken met onze fractie?

Zijn er dingen waar u, in uw wijk, mee zit en die de gemeenteraad moet weten? Nodig dan GroenLinks uit op de koffie. U zorgt voor een volle huiskamer en koffie, wij komen met taart en de garantie van een ongedwongen, maar boeiend gesprek over de Houtense politiek. Lees meer

Fractievergadering bijwonen?

De raadsfractie vergadert in principe elke maandagavond. Heeft u een vraag aan de fractie of wilt u iets onder hun aandacht brengen? In dat geval bent u van harte welkom. Neem vooraf even contact op met de fractievoorzitter in verband met eventuele wijzingen van vergaderdatum en locatie. En uiteraard kunt ook altijd contact opnemen met een van onze raadsleden.

Bestuur

Het afdelingsbestuur faciliteert het werk van onze raadsleden enĀ organiseert politieke activiteiten. Het afdelingsbestuur wordt door de leden gekozen. Momenteel is ons bestuur als volgt samengesteld:

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Ze zijn van harte welkom.

Pers

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze raadsleden. U kunt zich ook inschrijven voor de perslijst van GroenLinks Houten. U krijgt onze persberichten dan automatisch toegestuurd. Stuur om u aan te melden een e-mail aan de webmaster: houten@groenlinks.nl.

GroenLinks Houten financieel ondersteunen?

Giften zijn van harte welkom. U kunt uw gift overmaken op Triodos rekeningnummer NL73 TRIO 0786 824 700 ten name van GroenLinks Houten.