8 september: Politiek Café met Ruard Ganzevoort

Op zaterdag 8 september vindt in de Opstandingskerk in Houten van 16.30 tot 18.30 uur een Politiek Café plaats rond het thema ‘Geloof, hoop en liefde’. Ruard Ganzevoort, Eerste Kamerlid voor GroenLinks, neemt deel aan het debat.

Zelden waren de verkiezingen zo spannend als nu. Onze toekomst staat op scherp. Welke besluiten een nieuwe regering ook gaat nemen, het gaat diep ingrijpen. Alle aanleiding voor dominee Kees de Jong van de Protestantse Gemeente Houten om samen met een aantal gemeenteleden een politiek café te organiseren in Houten. ‘Niet als een stemadvies maar om te zorgen dat de echte grote thema's nu aan bod komen,’ aldus Kees de Jong.

Het gaat in deze tijd van crisis en kanteling om thema's die ons allen hoe dan ook gaan raken, zoals Europa, duurzaamheid, zorg en werk. Kees: ‘Het jaarthema in de kerk is geloof, hoop en liefde. Aan geloof koppelen we duurzaamheid en Europa. Aan hoop: wat is het reële werkperspectief voor jong en oud? Bij liefde gaat het ons om zorg en participatie. Erbij horen in plaats van uitsluiting. Grote woorden die we graag concreet en politiek vertaald willen zien in deze belangrijke verkiezingen.’

Namens GroenLinks neemt Ruard Ganzevoort, Eerste Kamerlid voor GroenLinks, deel aan het debat. Hij vindt het belangrijk dat in deze moeilijke tijd, waarin pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, er voldoende aandacht is voor de sociale effecten. Ganzevoort:

‘Ouderen met een klein pensioen en weinig vermogen moeten natuurlijk de zorg krijgen die ze nodig hebben.’

In een interview met 't Groentje op 5 september 2012 zei Ganzevoort ook dat we niet alleen bezig moeten zijn met de korte termijncrisis:

‘Probleem is dat ons totale economische syteem niet houdbaar is. We moeten toe naar een samenleving die zowel sociaal als ecologisch in balans is.’

De Protestantse Gemeente Houten nodigt iedereen van harte uit voor deze interactieve bijeenkomst, met name ouderen en jongeren.

Met medewerking van
Perjan Moors (VVD), Ruard Ganzevoort (GL), Chantal van Steenderen (CDA), Henk Massink (SGP), Anneke Wezel (SP), Eppo Bruins (CU) en Nicole Teeuwen (PvdA).

Praktische informatie
Waar: Opstandingskerk, Het Kant 1, Houten
Wanneer: Zaterdag 8 september, 16.30 - 18.30 uur
Toegang: gratis