Nieuws gefilterd op niets

Waardering voor beleidsakkoord, maar ook kritische kanttekeningen

Dinsdag werd het nieuwe college van D66, VVD, CDA en PvdA geïnstalleerd en besprak de gemeenteraad het door de coalitie opgestelde beleidsakkoord. Ook GroenLinks heeft aan de totstandkoming van dit akkoord een bescheiden bijdrage geleverd. We hebben ons ingezet om zoveel mogelijk onze ideeën mee te geven aan de coalitie. We willen vooruit, we willen vernieuwen!

GroenLinks heeft dan ook waardering voor de titel van het beleidsakkoord: ‘Houten maken we samen’. Hij geeft aan dat iedereen mee kan doen, ook wij als oppositiepartij. We hebben echter ook een aantal kritische kanttekeningen bij het akkoord. Nieuwe tijden vragen om een andere manier van denken. GroenLinks mist die nog teveel in het beleidsakkoord. Wij zullen daarom de komende vier jaar de groene en sociale vinger aan de pols houden. Hieronder kunt u onze inbreng tijdens het debat van afgelopen dinsdag lezen.

Lees verder

HOW: Houtens Ontwikkel Wiel

Tijdens de coalitiebesprekingen presenteerde GroenLinks Houten het Houtens Ontwikkel Wiel (HOW), een model om op een open manier met de maatschappelijke samenwerkingspartners concrete resultaten te kunnen realiseren. Het model beschrijft zes succesfactoren om vooruitgang waar te maken. U kunt het model hieronder downloaden.

Slim vernieuwen in de openbare ruimte

Houten heeft het beheer van de openbare ruimte goed op orde. Toch waarschuwt de rekenkamercommissie. Over enkele jaren moeten veel civieltechnische werken, zoals bruggen en steigers, worden vervangen. Omdat veel van deze werken tegelijkertijd zijn neergezet bij de groei van Houten, kunnen er dan problemen ontstaan. Tijdens de raadsvergadering benadrukte GroenLinks gisteren dat we nu al moeten anticiperen op de toekomst.

Lees verder