Financiën fanfares voorlopig niet in gevaar

De voorgenomen bezuinigingen op de fanfares Kunst Na Arbeid en St. Caecilia gaan voorlopig niet door. Op 20 juni nam de gemeenteraad een amendement hierover aan dat GroenLinks samen met ITH, CU en SGP indiende. Het belang van de fanfares voor de Houtense gemeenschap wordt betrokken in de strategische discussie over de toekomst van Houten, die na de zomervakantie plaatsvindt.

Het amendement dat GroenLinks samen met de andere oppositiepartijen ITH, CU en SGP indiende tijdens de raadsvergadering van 20 juni, stelt onder andere:

We vinden het niet passend om de subsidie voor de fanfares nu af te schaffen, terwijl de spelregels en de mogelijke uitkeringsfrequentie voor het Cultuurfonds nog zo onduidelijk zijn. Het college heeft ons niet kunnen overtuigen dat de fanfares voldoende ondersteuning zullen houden. Gezien de status van de fanfares, de jarenlange betrouwbare ondersteuning, het altijd beschikbaar willen zijn voor de gemeenschappen in de dorpskernen van Houten en de educatieve waarde van het muziekonderwijs via de fanfares vinden we het belangrijk de subsidierelatie met de fanfares nu niet te verbreken.

Op 18 juni vergaderde de gemeenteraad over de Perspectiefnota, de nota waarin het beleid voor het komende jaar vastgesteld wordt. In deze nota stond ook een voorstel om de financiering van de twee fanfares in de gemeente Houten – Kunst Na Arbeid uit Houten en St. Caecilia uit Schalkwijk – ernstig te versoberen. Volgens het Collegevoorstel kregen de fanfares een subsidiekorting en moesten zij gaan meedingen in het nog in te stellen Cultuurfonds. Dit zou de financiële zekerheid van de fanfares dermate aantasten dat hun voortbestaan wel erg moeilijk zou worden.

De protesten van de fanfares waren dan ook stevig: ze hebben alle fracties bezocht, hebben ludiek ingesproken, handtekeningen verzameld en deze aangeboden, waarbij een jong fanfarelid uit een kliko sprong, en ze hebben opgetreden voor het gemeentehuis.

De fracties van de PvdA, D66, ITH en CDA vroegen in een motie om het educatiedeel van de fanfares overeind te houden, alsmede de bezuiniging op het cultuurfonds. Ook vroegen zij om samenwerking met de aanbieders van muziekeducatie in Houten: Aan de Slinger en het Houtens Muziek Collectief.

Twee dagen later, op 20 juni, was er gelukkig nog een reguliere vergadering van de gemeenteraad. De twee dagen bedenktijd brachten de GroenLinks fractie op het idee dat de fanfares zo sterk bij Houten horen dat het beter is om ze te betrekken bij de strategische discussie over de toekomst van Houten die na de zomervakantie zal plaatsvinden. In de ogen van GroenLinks was uitstel van een besluit over de fanfares dan ook de beste oplossing.

Uiteindelijk kreeg het amendement de steun van de hele oppositie en het CDA. Vanaf de tribune klonk groot applaus. Achteraf spraken de fanfares dankwoorden uit voor deze ondersteunende acties.

De motie over samenwerking met andere muziekeducatie-aanbieders werd ook aangenomen. Deze moties heeft weinig gevolgen voor beide fanfares, want hij gaat minder ver dan het mede door GroenLinks ingediende amendement.