Geslaagde excursie naar Weidevogelgebied Tull en ’t Waal

Op initiatief van wethouder Hilde de Groot vond op zaterdag 5 oktober jl. een excursie voor raads- en commissieleden plaats naar het weidevogelgebied in Tull en ’t Waal. Hier beheert de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk 10 hectare aan gemeentelijk weidevogelgebied (met medewerking van een enthousiaste pachter, boer Sturkenboom). Koen Helling gaf namens de gemeente Houten heldere uitleg, terwijl Tijmen Blokhuis de inzet van de stichting toelichtte. Het was prachtig weer en we zagen onder meer een ijsvogel, en 20 watersnippen op de door de Stichting gecreëerde foerageer- en schuilplas.

De komende jaren willen we sterk inzetten op vergroting van het leefgebied voor weidevogels op het Eiland van Schalkwijk (rode lijst). Doel hiervan is in de eerste plaats de weidevogelstand te versterken en het aantal broedsuccessen te vergroten. Tegelijkertijd realiseren we zo ook indirect veel voordelen, zoals rustruimte voor doortrekkende weide - en watervogels, een interessanter gebied voor recreanten op het Eiland en versterking van de biodiversiteit. We hoorden van de excursieleiders ook goed nieuws. Waterbedrijf Vitens gaat meedoen met het weidevogelbeheer, waardoor de direct aansluitende oppervlakte toeneemt van 10 naar 23 ha! Op termijn wil het college graag nog meer weidevogelgebieden realiseren. GroenLinks is hier een enthousiast voorstander van. Lees het uitgebreide verslag in de bijlage.