Goede zorg belangrijker dan financiële beheersbaarheid

Het begeleiden van mensen in de AWBZ wordt vanaf 2015 waarschijnlijk de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor GroenLinks komt de zorg voor mensen op de eerste plaats. Financiële middelen moeten daar ondergeschikt aan zijn. Ons amendement haalde helaas geen meerderheid, maar uiteraard blijven wij dit belangrijke onderwerp de komende maanden stevig volgen.

Vanaf 2015 wordt de gemeenteraad naar verwachting verantwoordelijk voor het begeleiden van mensen in de AWBZ. Dit betreft bijvoorbeeld jongeren met een rugzakje, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking en cliënten van de GGZ. De gemeenteraad stelde in de raadsvergadering van 10 december twee nota's hierover vast.

Er is nog veel onduidelijk, maar wat we al wel weten is dat de overheveling van taken van de rijksoverheid naar de gemeenten gepaard gaat met een korting van dertig procent op het budget.

GroenLinks vindt dat in de voorstellen van het College een te sterk accent ligt op de financiële beheersbaarheid. Daarom dienden wij dinsdag een amendement in om, naast de financiële beheersbaarheid, vooral ook de cliënt en zijn omgeving centraal te stellen. Voor ons komt zorg op de eerste plaats en horen financiële middelen daaraan ondergeschikt te zijn. Tijm Corporaal zei tijdens het debat:

Mag je van de bakker verwachten dat hij het brood niet verkoopt, terwijl hij ziet dat de klant het brood nodig heeft. De aanbieders in de zorg zijn niet met producten bezig, maar met kwetsbare mensen. Het is hun beroep om er te zijn voor die mensen. Dat geeft extra spanning.

GroenLinks vraagt met het amendement om bij de uitwerking van de kaders waarborgen in te bouwen, zodat het belang van de cliënt in beeld blijft en mantelzorgers niet te zwaar onder druk komen te staan. Ons uitgangspunt daarbij is gelijke behandeling in gelijke situaties. Ook pleit GroenLinks voor ondersteuning van cliënten als zij niet de zorg en ondersteuning krijgen die ze denken nodig te hebben, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een second opinion of het doorlopen van een klachtprocedure.

Ons amendement kreeg helaas geen meerderheid, maar wij blijven dit belangrijke onderwerp de komende maanden stevig volgen!