GroenLinks: Rijsbruggerwegtracé schadelijk en onnodig

Meest milieuvriendelijk alternatief de beste oplossing voor verkeersprobleem Houten
Maandag 26 april zal Provinciale Staten besluiten over een mogelijk inpassingsplan voor het Rijsbruggerwegtracé tussen Houten en de A12. Een foute zet, vindt GroenLinks, zeker nu nieuwe prognoses een veel lager gebruik voorspellen dan altijd voorzien was. De noodzaak voor deze nieuwe doorsnijding van het landelijk gebied is, nu de A27 wordt verbreed, weggevallen. De Statenfractie van GroenLinks pleit samen met GroenLinks Houten en Zeist en de Bunnikse raadsfractie van P21 voor een milieuvriendelijker alternatief.

Niet de Rijsbruggerweg, maar een route via de N410-N229 ligt, gezien de verbreding van de A27, het meest voor de hand. De keuze voor deze route is veel logischer en ook nog eens het meest milieuvriendelijke alternatief. Niet alleen wordt zo een nieuwe doorsnijding van het open gebied voorkomen, er is ook een positief effect op het sluipverkeer door het buitengebied. Bovendien is deze variant veel goedkoper, waardoor er financiële ruimte over blijft voor aanvullende maatregelen, zoals extra fietspaden en een forse investering in OV.

Inmiddels weten we dat niet ongeveer 20.000, maar 12.500 voertuigen het beoogde Rijsbruggerwegtracé zullen gebruiken. Daarbij komt dat in de oude MER (2007) ook nog geen rekening gehouden was met de verbreding van de A12 en A27 en de plannen voor de Ring Utrecht. De noodzaak voor het zwaardere alternatief is daarmee weggevallen. Bovendien zit Rijkswaterstaat niet te springen om een nieuwe aansluiting op de A12. Afslagen kort na elkaar zijn in het algemeen slecht voor de doorstroming op snelwegen en dit geldt zeker voor het Rijsbruggerwegtracé.

Naast het waarborgen van een goede doorstroming op de provinciale wegen heeft de provincie ook als taak te zorgen voor de kwaliteit van het open landelijk gebied. Dat staat expliciet in het Streekplan en is als provinciaal belang benoemd in de door de Staten vastgestelde Beleidslijn in het kader van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (nWro). Met het aanleggen van deze nieuwe Rijsbruggerweg wordt daaraan voorbij gegaan.

Het is daarom zeer goed mogelijk dat de huidige plannen zullen stranden bij de Raad van State, vanwege onvoldoende onderbouwing van het provinciale belang om de weg via dit specifieke tracé aan te leggen. GroenLinks doet daarom een dringend beroep om voor een optie te kiezen die het open groene landschap spaart. En naast de keuze voor een aanpassing van de N410/N229 in te zetten op extra fietsverbindingen en een flinke verbetering van het openbaar vervoer, in aansluiting op de oplevering van het nieuwe station Houten-Zuid en de spoorverdubbeling die al ter plekke wordt gerealiseerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

  • Jasper Fastl, Statenlid GroenLinks Utrecht, 06 -  14182786
  • Andor van Dijk, fractievoorzitter GroenLinks Houten, 06 - 41214038
  • Paul Heijmerink, fractievoorzitter P21, 030 - 6570041
  • Frank Dirkse, fractievoorzitter GroenLinks Zeist, 06 - 41311675