Jeroen Romijn geïnstalleerd als commissielid, Tjitte jongste stagiair én een update over de ingediende motie LHBTI+

De raadsvergadering van 11 december was in meerdere opzichten bijzonder voor GroenLinks.

Jeroen Romijn werd geïnstalleerd als nieuw commissielid. Daardoor bestaat de fractie nu uit vijf raadsleden en een commissielid.

Op de tribune zat die avond ook Tjitte Boersma, 14 jaar jong. Tjitte werd door de burgemeester speciaal welkom geheten. Hij was dan ook de jongste aanwezige in de raadszaal.

Tjitte woont in Houten en loopt zijn maatschappelijke stage voor het Oosterlicht College uit Nieuwegein bij de fractie van GroenLinks.

En er is een update over de ingediende motie LHBTI+

Update: de door ons geïnitieerde motie LHBTI+ die wij samen met D66, PvdA, CDA en VVD hadden voorbereid heeft tijdens de raadsvergadering op 11 december jl. veel steun gekregen. Maar liefst 27 van de 29 raadsleden stemden voor de motie. Hiermee geeft de gemeenteraad van Houten aan serieus werk te willen maken van de ondersteuning van alle Houtenaren, ongeacht hun seksuele voorkeur. De motie wordt in samenwerking met Houtense vertegenwoordigers uit de doelgroep het komende jaar nader vertaald in praktische initiatieven zodat de drempels om te kunnen zijn wie je voelt dat je bent zoveel mogelijk weg te nemen. We zijn blij met de brede steun voor deze motie.   

 

Jeroen Romijn
Jeroen Romijn