Kies voor de partij die sociale en groene idealen waarmaakt

Twijfel je nog over je stem? De vijf beloftes voor Nederland die GroenLinks doet, helpen je een keuze te maken. Vergelijk anders GroenLinks met andere partijen!

Belofte 1: We stoppen met subsidies voor vervuiling en verspilling

De vervuiler ontvangt subsidie. De vernieuwer staat er alleen voor. Zo is het nu in Nederland. En dat moet precies andersom. GroenLinks maakt een eind aan zes miljard euro subsidie voor vervuilende en verspillende bedrijven. Geld dat nu gaat naar de vernietiging van ons milieu, ons klimaat en onze natuur. In tijden van crisis kunnen we ons dit niet meer veroorloven. Wat goed is voor het milieu, is ook economisch verstandig, want de groene innovaties van vandaag zijn de duurzame banen van morgen.

Belofte 2: We verlagen de belasting voor mensen die werken

GroenLinks kiest voor duurzame banen. Daarom verlagen we de belasting voor mensen die werken. Dat levert nieuwe banen op, zodat mensen aan het werk kunnen die nu aan de kant staan. Bovendien houden mensen meer geld over. Er komt maatwerk en begeleiding voor mensen die nu lastig werk vinden. Want we laten niemand aan de kant staan.

Belofte 3: We investeren in onderwijs

Juist in tijden van crisis kiest GroenLinks voor onderwijs. Scholen zijn de motor van de groene kenniseconomie, maar goed onderwijs is bovenal dé manier om gelijke kansen voor iedereen te verzekeren. GroenLinks investeert 2,5 miljard in beter onderwijs. In kleinere klassen. In onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Want hoeveel je ouders verdienen, mag niet bepalen waar je uiteindelijk terecht komt.

Belofte 4: We verzekeren dat voor niemand zorg te duur wordt

De menselijke maat moet terug in de zorg. Dat is goed voor mensen die zorg nodig hebben. Maar het is uiteindelijk ook goedkoper. We organiseren daarom zorg niet in bureaucratische zorgfabrieken, maar dichtbij mensen: ze kunnen dan snel door hun eigen huisarts of wijkverpleegkundige worden geholpen. Niemand moet ziek blijven rondlopen omdat de zorg te duur is geworden: we verlagen daarom het eigen risico voor mensen met de laagste inkomens en houden het bezoek aan de huisarts buiten het eigen risico.

Belofte 5: We pakken de banken aan

De huidige economische crisis is veroorzaakt door de banken. De bankensector moet radicaal anders. We maken een einde aan de bonuscultuur. We splitsen nuts- en zakenbanken zodat uw spaargeld niet meer in gevaar kan komen. En we leggen de lasten van het opruimen van de crisis bij de veroorzaker, door een bankenbelasting. Alleen zo wordt ons financiële stelsel duurzaam.

Strategisch stemmen?

Veel mensen twijfelen nog over hun stem. Strategisch stemmen, of niet? Wie geloof je nu? Wij zeggen: strategisch stemmen, daar is nog nooit iemand gelukkig van geworden. Vergelijk GroenLinks met andere partijen!