De Dikke Boom aan de Odijkseweg

Laat de Dikke Boom uit 1837 ‘voortleven’ als kunstwerk

Gisteren is de Dikke Boom geveld. GroenLinks wil dit groene erfgoed graag op enigerlei wijze behouden, bijvoorbeeld in de vorm van een mooi kunstwerk. Wij hopen dat er creatieve kunstenaars en sponsors bereid zijn dit mogelijk te maken.

Op 20 september werd bekend dat De Dikke Boom is opgegeven (video) en op korte termijn zou worden verwijderd. Reden voor een aantal Houtenaren, onder wie Maria van de Looverbosch om bij GroenLinks aan de bel te trekken. Maria wilde als hoedster van ons groene erfgoed graag nog een finale check. Ook stelde zij, net als een aantal anderen, voor om de boom - nu hij toch verloren gaat - te "behouden", bijvoorbeeld in de vorm van een mooi kunstwerk.

Fractievoorzitter Tijm Corporaal nam de maandag erna contact op met wethouder Kees van Dalen. Diezelfde middag is overlegd met gemeentelijk projectleider Gerco Wicherson. Hij vond het een goede suggestie om de gevelde boom nog enige tijd te bewaren. GroenLinks kreeg de volgende toezegging:

Na het verwijderen van de boom zullen wij delen die overblijven, nog enige tijd bewaren op de gemeentewerf. Wij hebben aan de familie de Bruin van de Dikke Boom in ieder geval een aantal knoesten beloofd. De rest zullen wij enige tijd bewaren waarbij wij bij de herplant van een nieuwe boom aandacht zullen besteden aan de mogelijkheid dat derden delen van deze boom gaan gebruiken om dit cultureel erfgoed op een of andere manier voor de eeuwigheid te behouden. Bijvoorbeeld een horizontale plak van de Dikke Boom in een kunstwerk verwerken. Zoals afgesproken laten wij dit initiatief aan derden.

GroenLinks had liever een ultieme poging gezien om delen van de boom te redden. Nu dit echter niet mogelijk bleek te zijn, zijn we blij met dit resultaat.

Uiteindelijk is de boom gisteren gekapt (zie de video rechtsboven op de pagina).

GroenLinks heeft de hoop dat zich nu snel creatieve kunstenaars aandienen die de Dikke Boom willen vereeuwigen in een kunstwerk. En ook een sponsor die dit mogelijk wil maken, is uiteraard bijzonder welkom. Het lijkt ons een geweldige kans om deze beeldbepalende en zeer bekende Dikke Boom van 176 jaar te sponsoren. Geïnteresseerde sponsors worden uitgenodigd contact op te nemen met de gemeente of met GroenLinks.

Over één ding zijn GroenLinks en de gemeente het nog niet eens. De gemeente wil op de locatie van de Dikke Boom een herdenkingsbordje plaatsen, waarop naast een tekst een tekening van deze boom wordt geplaatst. Maar echt “voortleven” kan dit groene culturele erfgoed natuurlijk alleen op de plaats waar ooit de Dikke Boom stond. Maar dat is iets van later zorg. Laat eerst de kunstenaars en sponsor zich maar melden!