Nieuws over iedereen

Kerstboomverbranding in Houten: nog één keer

In Houten organiseert de gemeente jaarlijks de kerstboomverbranding. In navolging van andere gemeenten en gehoor gevend aan de uitkomsten van een onderzoek onder haar bewoners, heeft het college van burgemeester en wethouders nu besloten om daarmee te stoppen. 

Lees verder

De toekomst van Fort Honswijk

GroenLinks Houten is blij en tevreden met het unanieme besluit dat de raad in oktober 2019 nam over de toekomst van Fort Honswijk. Een toekomstplan met een goede balans tussen economische exploitatie en het behoud van cultuurhistorische - en natuurwaarden.

Lees verder

Reactie GroenLinks op verkavelingsplan Wickengaard

Op 8 oktober 2019 werd de Collegebrief met het verkavelingsplan Wickengaard in Schalkwijk besproken in een Ronde-Tafelgesprek (RTG) in het Lucashuis in Schalkwijk. Door diverse insprekers werden zorgen uitgesproken over mogelijke wateroverlast en de geplande woningbouw op de plaats van de bestaande boomgaard.

Lees verder

Geslaagde excursie naar Weidevogelgebied Tull en ’t Waal

Op initiatief van wethouder Hilde de Groot vond op zaterdag 5 oktober jl. een excursie voor raads- en commissieleden plaats naar het weidevogelgebied in Tull en ’t Waal. Hier beheert de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk 10 hectare aan gemeentelijk weidevogelgebied (met medewerking van een enthousiaste pachter, boer Sturkenboom). Koen Helling gaf namens de gemeente Houten heldere uitleg, terwijl Tijmen Blokhuis de inzet van de stichting toelichtte. Het was prachtig weer en we zagen onder meer een ijsvogel, en 20 watersnippen op de door de Stichting gecreëerde foerageer- en schuilplas.

Lees verder

Pagina's