Nieuws over iedereen

HOW: Houtens Ontwikkel Wiel

Tijdens de coalitiebesprekingen presenteerde GroenLinks Houten het Houtens Ontwikkel Wiel (HOW), een model om op een open manier met de maatschappelijke samenwerkingspartners concrete resultaten te kunnen realiseren. Het model beschrijft zes succesfactoren om vooruitgang waar te maken. U kunt het model hieronder downloaden.

Slim vernieuwen in de openbare ruimte

Houten heeft het beheer van de openbare ruimte goed op orde. Toch waarschuwt de rekenkamercommissie. Over enkele jaren moeten veel civieltechnische werken, zoals bruggen en steigers, worden vervangen. Omdat veel van deze werken tegelijkertijd zijn neergezet bij de groei van Houten, kunnen er dan problemen ontstaan. Tijdens de raadsvergadering benadrukte GroenLinks gisteren dat we nu al moeten anticiperen op de toekomst.

Lees verder