Nieuws over iedereen

Motie GroenLinks garandeert diversiteit in Cultuurfonds

Dankzij de motie zal het in 2014 te starten Cultuurfonds het waarborgen van het culturele aanbod en de culturele uitingen als criterium hanteren. Dat is belangrijk, omdat sommige culturele uitingen minder publiek trekken, terwijl een breed palet van culturele uitingen voor de beleving van cultuur en voor Houten wel belangrijk is.

Lees verder

Financiën fanfares voorlopig niet in gevaar

De voorgenomen bezuinigingen op de fanfares Kunst Na Arbeid en St. Caecilia gaan voorlopig niet door. Op 20 juni nam de gemeenteraad een amendement hierover aan dat GroenLinks samen met ITH, CU en SGP indiende. Het belang van de fanfares voor de Houtense gemeenschap wordt betrokken in de strategische discussie over de toekomst van Houten, die na de zomervakantie plaatsvindt.

Lees verder

GroenLinks aanwezig op Open Volkstuinendag

Op zaterdag 22 juni deelden we biologisch radijszaad en basilicumzaad uit op de Open Volkstuinendag in Houten. We hebben veel enthousiaste tuiniers gesproken. GroenLinks vindt het belangrijk dat voedsel weer dichter bij de inwoners komt en een groene en gezonde leefomgeving wordt bevorderd. Daarom dragen wij volkstuinen een warm hart toe.

Lees verder

Algemene beschouwingen 2013

Op 18 juni debatteerde de Gemeenteraad over de Perspectiefnota 2014. Hier leest u de inbreng van GroenLinks tijdens deze Algemene Beschouwingen.

Lees verder