David Jimmink
David Jimmink

Persbericht

David Jimmink nieuw gemeenteraadslid voor GroenLinks Houten.

Op 16 juni a.s. zal David Jimmink worden geïnstalleerd in de gemeenteraad als het nieuwe raadslid van GroenLinks. David volgt hiermee Ad van Heuven op die vanwege gezondheidsredenen de gemeenteraad heeft verlaten.

De raadsfractie van GroenLinks Houten vindt het bijzonder fijn dat David de vrijgekomen plek komt opvullen. Sinds zijn installatie als commissielid in 2004 heeft David zich ontpopt als een actief politicus die voortdurend bezig is om op concreet niveau zaken voor elkaar te krijgen, zoals het verminderen van de hoeveelheid verlichting ’s nachts en het terugbrengen van het energieverbruik van winkels. Ook heeft David laten zien dat zijn hart ligt bij het in contact staan met de burgers van Houten.

Met de komst van David is de raadsfractie van GroenLinks Houten weer voltallig. Andor van Dijk houdt zich naast het fractievoorzitterschap bezig met onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, Aleid Groothoff heeft welzijn en sociale zaken in haar portefeuille en David zal zich bezighouden met jongeren, onderwijs en cultuur.

David woont sinds 2001 in Houten en is sinds die tijd actief geweest voor de samenleving, eerst als voorzitter van de bewonersvereniging van de wijk Leebrug, later voor GroenLinks. Naast zijn politieke werk is David actief in het culturele veld van Houten als penningmeester van het Houtens Muziek Collectief.

Voor meer informatie, zie http://houten.groenlinks.nl/mensen/david-jimmink.