Nieuws van iedereen

Armoede wat doe je er aan?!

Op 30 november was er een druk bezocht politiek café in het Huis van de Stad dat is georganiseerd door PvdA, CU, CDA en GL. Onder leiding van Arthur Vierboom en Martin Monkel zijn meer dan 50 inwoners uit Houten met elkaar in gesprek geweest over een onderwerp dat er ook toe doet: armoedebestrijding. Armoede bestaat, ook in Houten. 

Lees verder

GroenLinks wil meer ambitie in de begroting

Dinsdag 8 november stond de begroting 2017 op de agenda. GroenLinks heeft gevraagd om meer ambitie en actie op het armoedebeleid, uitvoering van raadsbesluiten, opening van het buitenzwembad (bewonerspetitie) en duurzaamheid. Helaas wees de coalitie vrijwel alles van de oppositie af. 

Zwembad
Het buitenzwembad is dichtgegaan door een bezuinogingsmaatregel vanuit de gemeente. De bewoners missen het echter wel en startten een petitie. Nav deze actie is een amendement opgesteld om het buitenzwembad weer open te stellen per 2017, en/of op z'n minst als harde eis neer te leggen bij de onderhandelingen met een nieuwe uitbater. Beide opties werd door het college weggestemd. Het CDA noemde de burgeractie niet zo belangrijk. GroenLinks vindt dat we naar elk burgerinitiatief moet luisteren. 

Duurzaamheid
Hoewel we in Houten een enthousiaste wethouder hebben, mist GroenLinks op duurzaamheid samenhangend beleid. Ook vindt GroenLinks dat we achterlopen op simpele zaken als de deuren dichthouden door winkeliers in koude periodes. De wethouder is echter niet bereid hier iets aan te doen, waar GroenLinks vindt dat hij nu best eens meer druk kan gaan uitvoeren.

Armoedebeleid
Het armoedebeleid in Houten laat maar op zich wachten. We hebben de wethouder weer gevraagd om meer snelheid. De wethouder blijft aangeven dat het niet sneller kan. Om dit onderwerp meer aandacht te geven organiseren we 30 november een avond over armoede in Houten! 

Groenlinks blijft consistent

Regionale onenigheid binnen partijen over A12
In de Raadsvergadering van oktober stond een aantal ruimtelijke onderwerpen op de agenda, waaronder een 'motie vreemd aan de orde van de dag' van de PvdA. Dit betekent dat het een motie is die ingediend is, zonder dat er een agendapunt over het onderwerp bestond. De PvdA wilde, nav het nieuws dat de provincie en Rijkswaterstaat het eens waren over een extra oostelijke ontsluiting van Houten naar de A12, deze deal bevestigen en daarna om een integraal plan vragen. Dat was zeer opmerkelijk, aangezien de PvdA in zowel de proviniciale staten als in Bunnik juist gevraagd had om een integraal plan, alvorens de deal te tekenen. De PvdA Bunnik riep dan ook alle fractievoorzitters op de Houtense PvdA motie niet goed te keuren! GroenLinks gaf daar aan gehoor, de overige partijen stemden voor, anders dan hun collega-partijen in Bunnik. GroenLinks bleef dus consistent, omdat wij het inderdaad logisch vinden eerst goed na te denken en een plan te maken, en niet eerst een deal te tekenen en dan een onderzoek te doen.

Bestemmingsplan Ten Goye
In 't Goy, woonplaats van onze fractievoorzitter, liggen de resten van een Middeleeuws kasteel. Het plan lag voor om de huidige boomgaard om te toveren naar een plek waar het kasteelplattegrond zichtbaar was in het landschap dmv het aanplanten van struiken en het behouden van de bestaande glooiing. Ook komt er een bloemenweide. Vooraan het perceel komt een huis. GroenLinks is blij met de natuurlijke kwaliteitsverbetering en de aandacht voor de Goyse geschiedenis. Een onzekerheid bij omwonenden is de hoeveelheid bezoekers die hier op af gaat komen, aangezien het in de zomermaanden overdag opengesteld zal zijn. GroenLinks was het met de wethouder eens dat de verwachting beperkt is omdat het geen daadwerkelijke ruine betreft en het aan een fietsroute ligt. De Raadsdiscussie ging over micromanagement: het wel of niet aanleggen van 1 parkeerplaats. Hier was al optioneel in voorzien, maar een aantal partijen wilde dit vantevoren al uitvoeren. GroenLinks vindt dit onnodige verstening. 

De Schaft
De gemeente had een beleidsplan voor het bedrijventerrein De Schaft opgesteld, omdat het gebied hoognodig een ontwikkelingsslag kan gebruiken. GroenLinks is het daarmee eens. Wij vroegen aandacht voor groenontwikkeling en de verkeersproblematiek bij toenemende drukte. De wethouder was enthousiast over groenontwikkeling zei toe een al oud bestaand plan hiervoor uit te gaan voeren. Mbt het verkeer bleven we het oneens: de wethouder wil per nieuwe ondernemer bekijken wat er moet veranderen, GroenLinks ziet liever een overkoepelende visie.

Winkelgebied de Dikke Boom
De winkeliers en omwonenden hebben een lang traject doorlopen om te komen tot een gezamenlijke visie. De gemeenteraad heeft al die tijd meegekeken. De Raad heeft nu een vrij algemene motie unaniem aangenomen waarin we het college oproepen werk te maken van de conclusies in het rapport, waaronder het verbeteren van de verkeerssituatie en eventueel toekomstige uitplaatsing van grotere winkels.

Geen basisinkomen, wel meer visie rondom Fort Honswijk

20 september jl stond het experiment met het basisinkomen op het programma. Het idee kwam voort uit een burgerinitiatief dus het is evident dat we dat als gemeenteraad heel serieus amoeten nemen. GroenLinks was ook daarom bereid mee te gaan in het experiment. De initiatiefnemers hadden het plan al wat moeten veranderen omdat het college (PvdA, D66, CDA en VVD) niet erg enthousiast reageerde. Tijdens de vergadering bleek dat deze partijen hadden besloten het experiment niet door te laten gaan. GroenLinks was erg verbaasd, vooral omdat sommige college partijen juist voorstander zijn van een basisinkomen en de afgelopen maanden erg actief hadden meegedacht over implementatie. Het college kwam met een plan om mensen met een uitlering nog beter te gaan begeleiden, dus alles wat al mag, nu ook doen. GroenLinks vond dit uiteraard een goed maar overbodig voorstel. 

Lees verder

GroenLinks Houten nodigt je van harte uit voor een informele ontmoeting met een drankje, aanstaande donderdag 22 september.

Kom langs tussen 20.00 en 22.00 uur, in de Roskam (Plein, Oude Dorp). Ontmoet de GroenLinks raadsleden en het bestuur. Ga met ons in gesprek over het nieuwe verkiezingsprogramma van GroenLinks. Zie  elders op onze site. Kom horen hoe we de landelijke verkiezingscampagne gaan voeren.

Of laat ons weten waar jij vindt dat GroenLinks Houten zich hard voor moet maken. Gewoon gezellig praten en netwerken kan natuurlijk ook. We kijken uit naar je komst!