Nieuws van iedereen

GroenLinks wil versoepeling participatiewet

Op 27 november jl. zond het programma Radar een reportage uit over Margaret van Breukelen uit Tull en ’t Waal. Margaret heeft haar uitkering verloren en een boete gekregen van 30.000 euro omdat zij aankopen heeft gedaan met de gezamenlijke pinpas samen met haar dementerende moeder voor wie zij mantelzorgt. Volgens de regels van de Participatiewet had zij deze bankpas moeten melden, iets wat zij niet wist.

In de uitzending was ook Linda Voortman, lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Zij vertelde in de uitzending dat de Participatiewet te streng is en uitgaat van wantrouwen. Daardoor gaat het mis in dit soort individuele gevallen, waarin er sprake is van handelen vanuit goedheid, maar waarin dit op zware wijze wordt afgerekend.

Het is dus de hoogste tijd om de Participatiewet minder streng te maken zodat ook onze lokale uitvoerder, Werk en Inkomen Lekstroom, niet primair meer een strenge uitkeringverstrekker wordt, maar een organisatie die in dit soort zaken kijkt naar (het gedrag van) het individu.

Klik hier om de uitzending te bekijken.

Uitnodigingskader zonnevelden goedgekeurd

Dinsdag 28 november is het uitnodigingskader zonnevelden door de gemeenteraad goedgekeurd. Er was brede steun, uiteraard ook door GroenLinks. De gemeente heeft een kort beleid gemaakt met een bijbehorende website www.houten.nl/zonnevelden.
Duidelijk is dat de gemeente ondernemers wil faciliteren om een zonneveld op te zetten. Er is een kansenkaart gemaakt zodat initiatiefnemers en inwoners kunnen zien waar de gemeente het kansrijk of juist kansarm acht om een zonneveld te starten.

GroenLinks heeft in de raadsvergadering 2 zaken benadrukt: het is een goede zaak om de grootste uitdaging van deze eeuw voortvarend aan te pakken en het argument van 'lelijk'  is eigenlijk niet steekhoudend is als het om behoud van onze leefomgeving gaat. Bovendien zijn zonnevelden zeer waarschijnlijk tijdelijk, als je kijkt naar de snelle technische ontwikkelingen. Ons tweede punt betrof de participatie van omwonenden middels bijvoorbeeld een postcoderoosproject. De wethouder was hier positief over en zal dit inbrengen als initiatieven zich melden.

Toekomst Fort Honswijk

De gemeente wil het prachtige Fort Honswijk gaan ontsluiten voor toeristen en gaat het voordragen als Unesco Werelderfgoed. Vanzelfsprekend zou ook GroenLinks graag zien dat deze "Parel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie" zorgvuldig gerestaureerd wordt en wordt opengesteld voor het publiek, zodat iedereen dit unieke stuk Nederlandse geschiedenis kan meebeleven. GroenLinks ziet de waarde van het fort en pleit voor ontwikkeling op een manier die de natuurwaarden (o.a. de unieke vleermuispopulatie), de culturele waarden (geen lelijke nieuwbouw op het fort) en de rust  om het fort (geen lawaaiige festivals en geen massatoerisme per auto) respecteert. Op dit moment ligt er helaas een Plan van Aanpak dat niet past bij deze uitgangspunten en tevens niet onderbouwd is.  Op basis hiervan kan de raad niet besluiten om het fort over te dragen.

Lees verder

Hilde de Groot unaniem gekozen tot lijsttrekker

Nieuwe namen en bekende gezichten op kieslijst GroenLinks Houten
 
Op 9 november 2017 stelden de leden van GroenLinks Houten de kandidatenlijst vast voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De leden kozen Hilde de Groot unaniem tot lijsttrekker.

Lees verder