De A27 door Amelisweerd

Verbreding A27 onnodig

De omstreden verbreding van de A27 bij Amelisweerd is niet nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Witteveen en Bos in opdracht van de gemeente Utrecht. Minister Schultz van Haegen heeft nu besloten om in het lopende onderzoek naar de verbreding van de A27 ook dit nieuwe rapport te betrekken. Daardoor gaat het onderzoek langer duren.

Witteveen en Bos concluderen dat de 'bak' waarin de huidige snelweg ligt, plaats kan bieden aan meer rijstroken, waardoor het kappen van een deel van het bos bij Amelisweerd niet meer nodig is. Daarnaast scoort deze oplossing beter op ruimtelijke kwaliteit en is hij aanmerkelijk goedkoper dan de plannen van de minister.

Om meer verkeer op dezelfde wegbreedte te verwerken, worden rijstroken smaller gemaakt, verdwijnt de vluchtstrook en blijft de maximumsnelheid 100 kilometer per uur. Zo kan het verkeer gebruikmaken van twee keer zes rijstroken, is de conclusie van Witteveen en Bos.

De oplossing binnen de bak bij Amelisweerd is realistisch, wanneer de gezamenlijke bereidheid bestaat tot enkele (niet ongebruikelijke) compromissen in het ontwerp. Om tot een transparante en gedegen afweging te komen beveelt Witteveen & Bos aan de variant met 2x6 rijstroken binnen de bak verder uit te werken en door te rekenen.

De gemeente Utrecht heeft de rapportage aangeboden aan de commissie-Schoof, die in opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu de opwaardering van de A27 nader onderzoekt. Deze commissie heeft als belangrijkste opdracht te beoordelen of het onderzoek dat door het ministerie is uitgevoerd naar de mogelijkheden om de A27 binnen de bestaande bak te verbreden, volledig en juist is geweest. De verwachting is dat begin maart 2013 de commissie Schoof naar buiten zal komen met het resultaat.

Vandaag werd bekend dat minister Schultz van Haegen heeft besloten het onderzoek naar de verbreding van de A27 bij Utrecht uit te breiden. Het onderzoek gaat langer duren, nu besloten is om ook het rapport van Witteveen en Bos te bekijken.

bron: GroenLinks Utrecht