Zendmast bij de Campen

Zendmast Het Meer ‘gewoon’ plaatsen voor de inprikker?

GroenLinks is bijzonder verbaasd en teleurgesteld in de opstelling van het college van B en W over de plaatsing van de zendmast bij de wijk Het Meer. In december 2011 plaatste het Groentje een ingezonden brief van GroenLinks waarin wij onze zorg uitspraken over het gemeentelijke zendmastbeleid. De Gemeenteraad nam in januari 2012 een motie aan om het zendmastbeleid te moderniseren.

In december 2011 plaatste het Groentje een ingezonden brief van GroenLinks waarin wij onze zorg uitspraken over het gemeentelijke zendmastbeleid. Juist de ontwikkelingen rond het Meer en de Akkers waren voor ons aanleiding tot dit bericht. Begin 2012 volgde een motie in de Gemeenteraad om het zendmastbeleid te moderniseren. Deze motie werd aangenomen. De geactualiseerde visie zal begin juni 2012 verschijnen.

GroenLinks is nu bijzonder verbaasd en teleurgesteld in de opstelling van het college van B en W. In haar afwijzing van het bezwaarschrift van ruim 400 inwoners van de wijk Het Meer, stelde de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie dat getoetst is aan de (achterhaalde) notitie GSM-beleid. En daarbij was een beleidsregel om de mast tegenover de inprikker te plaatsen.

Juist dit argument hebben wij en vele inwoners van Houten bestreden. Het was voor ons mede aanleiding om aan te dringen op een geactualiseerd zendmastbeleid.

De bezwaarschriftencommissie gaf aan dat het college niet zonder meer de vrijheid heeft om van de beleidsregel af te wijken, mede omdat het nieuwe beleid nog niet voldoende concreet zou zijn. Maar inmiddels heeft het college bij de wijk de Campen al afgeweken van de oude beleidsregel. Mede daarom vinden wij de beslissing van het college van B en W op 30 mei jl. onbegrijpelijk en ook niet goed uit te leggen.

Op een andere plaats hebben er natuurlijk ook bewoners last van de zendmast, maar zeker minder. De mast moet bij Het Meer komen, maar de gemeente had zich hier echt flexibeler op horen te stellen en niet moeten schermen met de aanbevelingen van de bezwaarschriftencommissie. Maar erger nog, het college stelt bovendien dat ook met het nieuwe zendmastbeleid de uitkomst niet anders zou zijn.

Hier schrikken wij echt van, want wat wordt er dan nieuw aan het nieuwe beleid? Dit was volgens GroenLinks zeker niet wat de gemeenteraad beoogde met de unaniem aanvaarde motie op 31 januari 2012. Het laatste woord is hier wat ons betreft nog niet over gezegd.

Update
De Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over het voornemen om de zendmast bij de inprikker naar Het Meer te plaatsen. U kunt de vragen hieronder downloaden.