Motie GroenLinks garandeert diversiteit in Cultuurfonds

Dankzij de motie zal het in 2014 te starten Cultuurfonds het waarborgen van het culturele aanbod en de culturele uitingen als criterium hanteren. Dat is belangrijk, omdat sommige culturele uitingen minder publiek trekken, terwijl een breed palet van culturele uitingen voor de beleving van cultuur en voor Houten wel belangrijk is.

In 2014 zal in de gemeente Houten het Cultuurfonds starten. Uitgangspunt is dat culturele organisaties spraakmakende projectplannen opstellen en bij het Cultuurfonds indienen. Het Cultuurfonds kijkt welke toegevoegde waarde de plannen hebben voor Houten en hoeveel mensen ermee bereikt worden.

Sommige vormen van kunst en cultuur zijn wel belangrijk voor het culturele aanbod van Houten als geheel, maar zullen geen groot publiek trekken.

Om het brede en rijkgeschakeerde culturele aanbod veilig te stellen en verenigingen die wel iets bijzonders doen maar niet altijd een groot publiek kunnen bereiken, diende GroenLinks in de raadsvergadering van 20 juni tijdens de behandeling van de Perspectiefnota een motie in. De motie werd aangenomen. Alleen de VVD, het CDA en de ChristenUnie stemden tegen.