GroenLinks zorgt voor vergroening Houtense scholen

Dankzij een door GroenLinks ingediende motie worden de Houtense scholen in de toekomst vergroend. Zonnecellen, groene daken en isolatie maken de scholen groener én energiezuiniger.

Tijdens de raadsvergadering van 29 januari diende GroenLinks-raadslid David Jimmink een motie in die het college vraagt om initiatieven te ontplooien en/of te faciliteren die leiden tot het 'vergroenen' van schoolgebouwen door middel van zonnecellen, groene daken, isolatie, enzovoort. Voor GroenLinks is dit een belangrijk punt. De gemeentelijke gebouwen zijn nu op een enkele na helemaal niet groen. Zij zouden dat echter wel kunnen zijn, bijvoorbeeld ook als voorbeeldfunctie voor Houten.

Overal in Nederland zijn intussen initiatieven van bewoners en bedrijven, waarin schoolgebouwen samen met de eigenaar (meestal de gemeente) worden vergroend op kosten van ouders of omwonenden. Dat moet in het welvarende Houten ook kunnen zonder dat de gemeente daarbij een sta-in-de-weg is. GroenLinks diende daarom in januari de motie in. Destijds werd besloten de motie aan te houden tot de behandeling van de Perspectiefnota in juni.

Tussen februari en juni zette het college al allerlei initiatieven in gang om de schoolgebouwen, en ook enkele sporthallen, te vergroenen met zonnecellen. De motie van GroenLinks werd daarom door het college omarmd. Bij stemming bleek dat alle partijen in de gemeenteraad hun steun geven aan de motie.

De Houtense scholen zullen dus in de toekomst vergroend worden. Mooi dat dit in Houten ook gaat gebeuren.