Lichtpuntje voor sociale minima

De gemeente Houten kan dit jaar 19 duizend euro compensatie doorgeven aan inwoners die leven op een sociaal minimum. Dat bleek afgelopen week toen GroenLinks hierover in het Rondetafelgesprek vragen stelde aan wethouder Van Dalen. GroenLinks is blij dat het geld terechtkomt bij de sociale minima, die dit geld goed kunnen gebruiken.

Het kabinet heeft in 2013 20 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor intensivering van het armoedebeleid in 2013. De 20 miljoen zijn niet geoormerkt en voor het allergrootste deel toegevoegd aan het gemeentefonds.

Tijdens het Rondetafelgesprek op 24 september stelde fractievoorziter Tijm Corporaal tijdens de rondvraag de volgende vraag:

Recent ontvingen wij via De Sociale Alliantie, een netwerkorganisatie voor armoedebestrijding, signalen dat er gemeente zijn die in het doorvoeren van bezuinigingen kortingen toepassen op het minimabeleid en compensaties gebruiken om gaten op andere delen van de begroting te dichten. Graag vernemen wij op welke manier er in Houten compensaties zijn doorgegeven aan de groepen waarvoor de middelen bedoeld zijn.

Wethouder Kees van Dalen kon ons gerust stellen. HijĀ  antwoordde dat de berekening van de consequenties voor Houten nog maar net is gemaakt, omdat de effecten nog niet eerder duidelijk waren. Er kan dit jaar circa 19 duizend euro aan compensatie worden doorgegeven. De wethouder verzekerde dat deze gelden ook echt bij sociale minima terecht zullen komen. Het college gaat de gemeenteraad nog een collegebrief over dit onderwerp sturen.

GroenLinks is blij met de toezegging van de wethouder. We weten nu zeker dat de middelen op de juiste plaatsen terecht gaan komen en niet worden gebruikt om andere begrotingsgaten te dichten, zoals helaas in andere gemeenten soms wel gebeurt.

Meer lezen:
De Sociale Alliantie