Algemene Ledenvergadering

Op 20 november houdt GroenLinks Houten haar halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze keer staat de vergadering in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Op de agenda staan onder meer: het voorstel voor de kandidatenlijst, het concept verkiezingsprogramma en het actieplan van de campagnecommmissie.

Ben je lid van GroenLinks, maar heb je de vergaderstukken nog niet ontvangen? Stuur dan een mail aan de secretaris van het bestuur: Lineke Roseboom, lroseboom@groenlinks.nl