In de ban van vernieuwing

Het crisisdenken overheerst, ook in de gemeenteraad van Houten. Tijdens de behandeling van de begroting stelde GroenLinks deze week een andere opstelling voor. Je kan in deze tijd gemakkelijk in de ban van de crisis raken, maar dat hoeft niet: er is een oplossing voor beide crisissen. Als we investeren in energiebesparing en duurzame energie, als we investeren in een duurzame economie, dan creëren we banen en gaan we op weg naar een duurzame samenleving. Daar staat GroenLinks voor. Er is een wereld te winnen!

In het raadsdebat stelde fractievoorzitter Tijm Corporaal:

Bent u in de ban van de crisis of in de ban van vernieuwing?

Er is een economische crisis, de werkloosheid neemt sterk toe. Steeds meer mensen hebben moeite om werk te vinden en te houden. Helaas hebben ook meer mensen moeite om brood op de plank te houden. En de overheid trekt zich terug. Met minder beschikbare middelen doen we minder voor steeds meer inwoners van onze gemeente.

Er is ook een energie- en klimaatcrisis. De aarde warmt op, de gevolgen voor het klimaat worden steeds zichtbaarder en de transitie naar duurzame energie gaat mede door de financiële crisis moeizaam.

Beide crisissen hebben gemeen dat ze sluipend plaatsvinden. Je merkt er in eerste instantie weinig van. De ergste gevolgen zien we pas over decennia, ook al ervaren sommige inwoners nu al zeer pijnlijke consequenties van bijvoorbeeld het gebrek aan werk.

Corporaal hield een pleidooi voor een oplossing van beide crisissen. Hij vindt dat de gemeente Houten met minder eigen middelen meer kan doen. Hij wees onder meer op het initiatiefvoorstel van GroenLinks om nieuwe banen voor jongeren te scheppen in de Houtense land- en tuinbouw, onze door de gemeenteraad aangenomen motie voor de vergroening van schoolgebouwen en initiatieven als Zon Zoekt Dak.

Als we investeren in energiebesparing en duurzame energie, als we investeren in een duurzame economie, dan creëren we banen en gaan we op weg naar een duurzame samenleving.