Vurig pleidooi voor integraal denken in de WMO

In de raad van dinsdag 17 maart hield GroenLinks raadslid Aleid Groothoff een pleidooi voor meer integraal denken, bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Onderstaand het pleidooi van Aleid:

Het is zonneklaar: De WMO invoeren is een hele klus.

Dat de wethouder daar haar handen vol aan heeft is evident.

De vraag is: Hoe krijgen we Houten WMO-proof. Hoe krijgen we dat integrale denken en doen/integraal beleid maken op het gebied van de WMO voor elkaar?

Dat kan natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Daar moet hard en lang aan gewerkt!

We zijn als GroenLinks soms wat ongeduldig. Dan denken we: Waarom moet er nog steeds van alles onderzocht; kennen we b.v.de Houtense mantelzorgers echt niet? Waarom zijn die nadere beleidregels er nog niet, en waarom weten we niet hoe we ons verhouden tot de centrumgemeente en, met behulp van de sociale kaart, hoeveel overlap er is,etc.

Toch begrijpen we ook wel dat u het proces zorgvuldig wilt laten verlopen. Commitment krijgen kost nou eenmaal tijd.

Met deze nota van uitgangspunten zijn we als raad weer even bijgepraat over waar men hier op het gemeentehuis, maar vooral ook op andere locaties mee bezig is om zo goed mogelijk te regelen dat mensen die dat nodig hebben “Maatschappelijke ondersteuning” krijgen. En dat, op allerlei gebied.

Voor het slagen van de WMO is ook essentieel, dat mensen die dat kunnen, die ondersteuning gaan geven: als familie; als buur; als vrijwilliger en als professional. En dat ze elkaar aanvullen, SAMENwerken.

Toch ook nog een opmerking over de besteding van het innovatie-budget voor dit jaar: ik zei het al in het RTG: daar zit in onze beleving te weinig innovatie in. Uitbreiding van bestaande dingen hoort toch gewoon bij bestaand beleid dus uit die 90% (van 10 miljoen)?

Ik noemde al het Rolstoelbusproject dat ik node miste in het lijstje trajecten dat dit jaar subsidie krijgt.

Hoe kan het zijn dat deze mensen niet wisten dat ze een beroep konden doen op WMO geld?! Is dat door gebrek aan integraal denken en het niet durven ontschotten van budgetten?

Ik pleit ervoor, dat zo’n innovatief project, dat helemaal in de WMOgedachte past, (zelfredzaamheid vergroten; vrijwilligers inschakelen; eigen bijdrage etc.) in ieder geval snel geld krijgt uit de WMO. Naast natuurlijk de Milieu-pot, de auto-deel-pot.. Graag hoor ik van de diverse wethouders dat ze hiervoor hun spreekwoordelijke stinkende best gaan doen.

In het RTG hebben we nogal gesteggeld over deze nota. We vinden nog steeds dat het geen schoonheidsprijs verdient. Maar dat is misschien inherent aan de veelomvattendheid van de materie.

U heeft de nota niet herschreven maar alleen enigszins verhelderd, waar we nu mee instemmen. Er staan volgens mij uitgangspunten in waar niemand tegen kan zijn en verder uitgangspunten die voortvloeien uit wat we eerder besloten.

Ik wil benadrukken dat het integrale denken belangrijk is en zeker ook bijdraagt aan de innovatie. Daarmee zorgen we ervoor dat het WMO gedachtegoed zichtbaar wordt en niet meer weg te denken is uit onze samenleving.

We wachten de volgende bijpraatsessie af en wensen iedereen die aan de WMO werkt veel innovatieve geestkracht toe.