Klimaattop

GroenLinks Maarssen krijgt brede steun voor gemeentelijke klimaattop.

GroenLinks Houten heeft tijdens de behandeling van de begroting op 3 november jl. steun gekregen voor het plan om een lokale klimaattop te organiseren. Daarmee loopt GroenLinks vooruit op het Milieubeleidsplan 2010-2015 waar ook het plan opgenomen staat om een lokale klimaattop te organiseren. Door het organiseren van een klimaattop laat de gemeente zien dat Houten een actieve rol speelt in het klimaatbeleid. Fractievoorzitter Andor van Dijk:

“Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het realiseren van Nederlandse klimaatdoelen. GroenLinks Houten heeft al tijden als motto Think globally, act locally, maar ziet in Houten nog onvoldoende terug van landelijke afspraken over het tegengaan van klimaatveranderingen. De gemeenten beloofden innovatie te stimuleren en een aanjagersrol te vervullen richting burgers en bedrijven. Ook het bedrijfsleven en woningcorporaties beloofden minister Cramer om in te zetten op energiebesparing. Als deze partijen samenwerken kunnen er ook in Houten snellere, betere en efficiëntere resultaten worden geboekt in de strijd voor een beter klimaat.”

Wat is een gemeentelijke klimaattop?

Een klimaattop is een ontmoeting tussen gemeente, ondernemers en eventueel woningbouwcorporaties. Tijdens de top wordt onderzocht op welke manier de aanwezigen met klimaat bezig zijn en hoe ze elkaar daarbij kunnen ondersteunen. Ook is het de bedoeling dat er wordt nagedacht over samenwerking in innovatieve projecten die binnen de gemeente kunnen worden uitgevoerd. De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale klimaatbeleid. Een gemeentelijke klimaattop is volgens GroenLinks dan ook een creatieve en innovatieve manier om de ontwikkeling van dit beleid onder de aandacht te brengen en te versnellen. In Nijmegen en Deventer zijn al succesvolle klimaattoppen gehouden.

GroenLinks en Kopenhagen

GroenLinks werkt op alle niveaus aan het aanpakken van het klimaatprobleem. In Europa, in de Tweede Kamer, in provincies en in gemeentes. Op weg naar de klimaattop in Kopenhagen zal GroenLinks op alle niveaus druk uitoefenen op politici om te komen tot een goed internationaal klimaatakkoord. GroenLinks riep het kabinet tijdens het klimaatdebat begin oktober op om meer ambitie te tonen en zich aan te sluiten bij Europese koplopers als Duitsland, Denemarken en Zweden. Die landen streven naar een CO2-reductie van 40%, terwijl het kabinet op 30% inzet en niet eens in de buurt van die doelstelling komt. Veel gemeenten zijn nu al ambitieuzer dan het kabinet. Met de uitkomsten van de gemeentelijke klimaattop kunnen ze met concrete voorstellen laten zien dat 40% CO2-reductie haalbaar is. Daarmee geven de Nederlandse gemeentes meteen een duidelijk signaal aan de onderhandelaars in Kopenhagen: maak werk van het klimaat!