Transition Town

In januari was de eerste avond te Houten over het fenomeen Transition Town, deze avond was uitermate inspirerend. Door Anja Tekelenburg

Het krijgt in maart een vervolg. Eén van de dingen die mij heel erg aanspreekt is, dat het duurzame en ecologische denken als vanzelf de basis lijkt te vormen van dit concept. De spreker daagde de Houtense politiek uit om een analyse te maken over de afhankelijkheid van Olie te Houten. Dan moet je bedenken dat alleen al de voedselproductie en het transport het grootste deel van het Olieverbruik vereist. Wat mij betreft gaan wij in Houten die uitdaging aan.

Heel concreet kan het zijn om in je straat een stukje braakliggende grond te gaan benutten voor groente- en of fruitteelt, of met een aantal bewoners zonnepanelen aan te schaffen, dit levert onderhandelingsvoordelen op en de sociale cohesie wordt versterkt. Een ander punt dat ik hier niet onbesproken wil laten is het zoeken naar het in beweging krijgen van kinderen en jongeren, dit kan ook door ze zelf te laten tuinieren en weer leren spelen in de natuur. Het delen van auto's en apparatuur zijn ook mogelijkheden.

 

Transition Town

Over piekolie
transmissie
transformatie
transport
transparantie
trans-bio-food

thans is trans
in de stad
en dat is niet
verkeerd

het leert anders
als waterman herleven

 

Toelichting: http://transitiontowns.nl/

Anja Tekelenburg