Derde GroenLinks op de Koffie succes!

Op vrijdag 12 februari is een delegatie van GroenLinks-leden op de koffie (met GroenLinks-taart) gegaan op de Vikingenpoort 57.

GroenLinks heeft daar gesproken met omwonenden van het gebied De Steenen Poort, een gebied waar nu nog drie sportverenigingen zijn, maar aangezien deze in de periode 2012-2014 weggaan naar o.a. de Meerpaal is het de verwachting dat dit gebied in de toekomst een andere bestemming gaan krijgen. De omwonenden betreurden het dat zij geen invloed meer kunnen hebben over het verdwijnen van de sportvelden – zij gaven aan weinig overlast te ervaren van het sporten en erg gesteld te zijn op het vrije uitzicht (o.a. elke morgen een zonsopgang). Lijsttrekker en fractievoorzitter Andor van Dijk heeft daarna de plannen voor de veranderlocaties en de (vele) achtergronden hiervan uitvoerig toegelicht, maar ook waarvoor GroenLinks staat in de veranderlocaties. GroenLinks wil beslist niet dat bij toekomstige veranderingen binnen de Rondweg bestemd groen verdwijnt. Daarnaast ziet GroenLinks wel de noodzaak voor het bijbouwen van woningen, maar heeft liever dat toekomstig vrijvallende gebieden een groene bestemming krijgen.

Van de kant van de bewoners werd GroenLinks een goede suggestie aangereikt: in Houten is het woningaanbod breed en valt er veel te kiezen, maar zijn er nauwelijks voor ouderen geschikte vierkamerwoningen of –appartementen. GroenLinks vindt het een goed idee om op de Steenen Poort dergelijke woningen (bijvoorbeeld ouderen-patiowoningen) te realiseren. Bijkomend voordeel hiervan is dat dit geen hoogbouw is, en dat het vrije uitzicht van de omwonenden hierbij blijft bestaan.