Bedankspeech Aleid Groothoff

De speech van Aleid Groothoff bij haar afscheid als raadslid op 9 maart 2010

1e Bedanken!
Laat ik beginnen met het belangrijkste: een ‘dankwoord’. Dat komt meestal achteraan bij een afscheidspraatje maar voor het geval de voorzitter, zoals zo vaak, de neiging heeft me af te kappen, begin ik daarmee; dan heb ik het belangrijkste tenminste gehad….
- Ik begin bij mijn Vader in de hemel: Hij gaf me de kracht, de gezondheid en de levensvreugde voor dit werk in de politiek, wat ik ook echt als mijn werk beschouwde.
- Ik bedank ook vooral Volkert, mijn man, en m’n kinderen: Als zij er niet waren geweest en zovaak hadden geslikt omdat ik tòch weer de politiek voor liet gaan…ik had het niet kunnen volhouden.

- Ook denk ik aan de vele ambtenaren (ook diegenen die mijn bloed wel kunnen drinken) vooral de ambtenaren van SoZa; van Welzijn; van Verkeer; van Milieu en Milieu-educatie; Bedankt voor jullie geduld met me.

- En al die mensen tussen politiek en samenleving; de mensen van de Cliëntenraad; WMOraad; Mantelzorgsteunpunt; de SGH, de Vrijwilligerscentrale…hetVluchtelingenwerk; de Milieuclubs; de Fietsersbond; de Fairtrade werkgroep: Jullie hebben me steeds geïnspireerd en veel geleerd over hoe die beleidsstukken op papier in de praktijk werken(of niet….!)
- en natuurlijk ook al die bewoners met wie ik in al die jaren contact kreeg. Die me hun vertrouwen gaven. Die ik aanhoorde; de weg wees; met wie ik naar het spreekuur van de wethouder of naar de Sociale dienst ging. ((Met wie ik ook naar de cie BenB of advocaat ging))
Burgers van Houten,voor wie je het als Volksvertegenwoordiger tenslotte doet. Tja, niet met alle burgers ging ik mee. Want b.v. auto-bezitters konden wel voor hun eigen belangen opkomen, vond ik…

- En ik bedank natuurlijk ook mijn collega-politici: jullie, college-leden (incl de voorzitter!) de raadsleden; (ik zie er ook een stel van vorige periodes) Vooral de laatste 4 jaar vond ik het buitengewoon goed gaan. Een goeie sfeer. Zeer bedankt voor de positieve samenwerking, ondanks onze meningsverschillen!

Dan sla ik nu het hoofdstuk succesjes en gemiste kansen maar over want dat is veel te lang geworden……

2e In de afgelopen 16 jaar hebben we hier in dit huis best veel meegemaakt: er waren successen en gemiste kansen
Behalve in de ‘tropenjaren’, samen met mijn GLmaat Wouter van Kouwen, was het later soms ook best zwaar.
Eerst maar een paar gemiste kansen:
- Wat me nog steeds pijn doet is ons Roma gezin dat niet in Houten kon blijven.
Bij de Begrotingsraad 12-11-2002 staat er in het verslag:
“Mevrouw Groothoff merkt op dat het een landelijke trend is om woonwagenbewoners maar in een gewoon huis te stoppen.”
Ik baal dat we de gereserveerde locaties voor deze bijzondere doelgroep niet hebben kunnen realiseren. Sterker: we hebben een gezin dat graag zo’n plek wilde uit hun rijtjes huis gezet omdat ze niet geaccepteerd werden door de buurt. Een triest hoofdstuk.

- Iets heel anders: in de Begrotingsraad 11 en 12 november 2003 zei ik:
De fractie is tegen de financiering van het Cultuurcentrum. Hadden we toen wethouder Strien maar beter nagerekend, dan hoefde Arjan Berendse nu misschien niet zo te smeken om geld…..

- Ik betreur ook nog altijd dat de adviesraden WWB en WMO formeel nog steeds alleen het college mogen adviseren. Dat werkt zo lastig….
Wat ik erg jammer vind is
- dat er nog geen Milieu Educatief Centrum(MEC) is
- en dat er nog niet in elke buurt een deel-auto staat
- en dat het Rond nog niet is verlevendigd met een Fietskunstwerk waarop en rond de kinderen zich kunnen vermaken…

- Ad van Heuven zei bij zijn afscheid dat hij spijt had van de keuze voor het Rijsburgerwegtrace. Ik vind dat natuurlijk ook geen goede oplossing voor ons luxe-probleem dat auto heet. Ik hoop maar (en blijf daar ook zeker actie voor voeren) dat het kwartje een keer valt en dat de Kracht van Utrecht de aandacht krijgt die het verdient; Dat er veel serieuzer naar de alternatieven voor nieuw asfalt wordt gekeken en hoop ik dat er gauw een spitsheffing komt in de Utrechtse regio, naar het idee van CDAgedeputeerde Marijke van Haaren in Gelderland……)))

3e Dan nu de ‘Successen’
- Mijn enige echte Initiatiefvoorstel, in 2000 ingediend met Ilona Meurs van de PvdA betrof de instelling van een F-team; Dat Voorstel heette: Houten, de Fietsstad van Nederland.
Dat F-team kwam er niet (((want ja, een initiatief van 2 vrouwen, dat kon natuurlijk niet veel wezen…)))maar verder is vrijwel alles uit dat voorstel opgepakt /uitgevoerd(tot en met het vrijliggend fietspad naar ‘t Goy en punt 11,stimuleren Fietskunst, komt er ook aan heb ik begrepen: Kunst om de hoek heeft dit jaar de Fiets als thema…

- Tja, en al vòòr mijn politieke loopbaan richtte ik de Stichting Kringloopcentrum Houten op; De huidige plannen rond het nieuwe KRLC stemmen mij, dat begrijpt u, dan ook heel tevreden;

- Mijn eerste openbare optreden in de raad, destijds  betrof iets triviaals: Koffie. Ik vond dat we (((moesten het goede voorbeeld geven als gemeente: dus))) Max Havelaar koffie moesten gaan drinken. Dat we nu Fair trade gemeente zijn en dat we dat 23 maart groots gaan vieren vind ik een hele opsteker.  (((een aanjager voor Internationale Samenwerking hebben doet mij de verwachting uitspreken dat we hier niet op gaan bezuiningen)))).

- Op het gebied SoZa ben ik blij met een verbeterde Langdurigheidstoeslag; en een toezegging dat er een klanttevredenheidsonderzoek komt bij Vakwerk!

- Wat betreft de WMO: ik heb steeds een hoogwaardige invoering bepleit: want Loesje zegt het zo mooi: “wie bezuinigt op zorg, is sociaal gehandicapt”. Nicole heeft het begrepen!

4e Succes wensen:
- Mijn fractie: Mariëlle, Jan, Andor, David, Anja, Anna, Dick en Tijm: Jullie zijn een geweldige club. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de vriendschap en toffe sfeer. Ik zou zeggen: Houd vast aan onze idealen en wees ook vooral wijs. Denk aan wat Femke ons zaterdag in de Volkskrant voorhield:  toon je dienstbaarheid aan het algemeen belang.

- Alle succes wens ik ook speciaal alle vrouwen in de raad! Mooi, jullie zijn vanaf donderdag met 7 vrouwen! Jullie gaan het verschil maken! Bijna alle fracties hebben nu een vrouw in hun midden! Jammer Gijs, dat jij ze nog steeds niet mag toelaten in jouw fractie; ik weet dat je niks tegen ons, vrouwen, hebt, maar je zit helaas in de verkeerde partij…

- Ik laat dit soms heel frustrerende maar meestal mooie, verantwoordelijke werk graag aan jullie, straks met 29, over. Jullie kunnen het!
En, behalve dat ik jullie hier, op de achtergrond, natuurlijk blijf volgen (en ik me hier en daar nog wel eens ergens mee zal bemoeien) ga ik toch ook echt proberen om meer het leven te vieren met de mensen die me dierbaar zijn!
Want het is natuurlijk waar: Alles is politiek maar politiek is niet alles!

5e Tot slot: vorige week, de dag na de verkiezingen, kregen we een brief van de club People Building Peace.
- Ik zou het geweldig vinden als ‘onze’ Lamers niet alleen keeper-burgemeester is, maar ook gaat meedoen aan “Burgemeesters voor vrede”.
- Dat de Heemlanden mee doet aan het programma Vreedzame School: een school waar alle geledingen positief, betrokken en met verantwoordelijkheid met elkaar omgaan. Een voorbeeld voor de samenleving…
- En dat we, naast de Duurzaamheidsmeter ook meedoen met de Lokale Vredesindex.
- En dat er in het vervolg ieder jaar op 21 september, de Internationale dag van de Vrede, deze vlag van het gemeentehuis wappert. (uitrollen)
Ik zou wel eens willen weten hoe wij in Houten scoren op vreedzaamheid.
In deze tijd van korte lontjes, polarisatie, een versplinterd Nederland kan het m.i. geen kwaad hieraan te werken….

Een vreedzame gemeente, een cultuur van vrede, ook in dit huis en deze raad, ondanks partijpolitieke verschillen, dat wens ik jullie  van harte toe!
ALLE GOEDS!

Aleid Groothoff