Tijm Corporaal aan het woord

Laat generaties samen optrekken

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst van de Houtense ouderenbonden in zorgcentrum Loerickerstee hield lijsttrekker Tijm Corporaal gistermiddag een pleidooi voor een samenleving waarin jong en oud samen optrekken. ‘We moeten het veel meer hebben van samen delen, samen doen.’

Nu heeft de gemeente Houten zo'n 11.600 inwoners ouder dan 55 jaar, ongeveer een kwart van de bevolking. Dat aantal zal in de nabije toekomst volgens de bevolkingsprognoses sterk stijgen. In het jaar 2030 wonen er in Houten ruim 18 duizend mensen die 55 jaar of ouder zijn, ruim 36 procent van de bevolking.

SBOH: “senioren belangrijke groep kiezers”

De Samenwerkende Ouderen Bonden Houten stellen dan ook dat “de senioren in Houten een belangrijke groep is met eigen behoeftes en wensen, die zij graag tot uiting willen brengen.” Ter voorbereiding op de verkiezingen stelden de bonden het manifest ‘Speerpunten voor een seniorvriendelijk ouderenbeleid’ in Houten op. In het manifest brengen zij thema’s onder de aandacht die volgens hen belangrijk zijn om goede woon- en zorgvoorzieningen voor senioren ook in de toekomst te garanderen. Woensdagmiddag 22 januari toetsten zij het manifest met de politieke partijen die in maart deelnemen aan de Houtense gemeenteraadsverkiezingen.

GroenLinks: “eigen regie staat voorop”

Houten krijgt in de nabije toekomst net als andere gemeenten te maken met nieuwe en extra taken in de zorg voor senioren, maar krijgt daarvoor minder geld dan de Rijksoverheid daar tot nu toe aan besteedt. Ouderen wonen langer op zichzelf. In de plannen doet de overheid onder de noemer ‘participatiesamenleving’ een groter beroep op de gedeelde verantwoordelijkheid van burgers en de gemeente voor zorg en welzijn. Corporaal zei daarover:

Ik geloof wel in de participatiemaatschappij, maar we moeten wél opletten dat écht noodzakelijke zorg goed geregeld blijft.

Volgens Corporaal moet het anders in de zorg, en kan dat ook. Voor de ouderenzorg staat voor GroenLinks de eigen regie voorop. Wat heeft iemand nodig om thuis te kunnen blijven wonen? Wat kunnen familie, vrienden en buren doen?

GroenLinks wil mensen de ruimte geven om zelf te doen wat ze kunnen. Maar daar bovenop is goede en professionele zorg nodig voor degenen die dat nodig hebben. We moeten beter luisteren naar de mantelzorgers, zodat mensen zo lang mogelijk samen thuis kunnen blijven wonen. Het is ook belangrijk om de mantelzorger zelf te ondersteunen. Bijvoorbeeld door de inzet van zorgvrijwilligers, die de mantelzorger werk uit handen nemen.

Corporaal wil ook dat we nadenken over nieuwe zorgconcepten waar jong en oud elkaar ontmoeten, van elkaar kunnen leren en elkaar ondersteunen waar dat mogelijk is. Hij pleit daarnaast voor een buurtgerichte aanpak van de zorg, waarin kleine teams samen verantwoordelijk zijn voor de zorg aan de inwoners.