Lijsttrekker Tijm Corporaal vraagt aandacht voor de voorgenomen bezuinigingen in de zorg. Bezoekers van de verkiezingsmarkt deden mee aan een wedstrijd steunkousen aantrekken en velen tekenden ook de petitie 'Geen bezuinigingen maar goede zorg aan huis'

Het gaat om mensen, niet om cijfers!

GroenLinks is voor passende zorg voor iedereen. Daarom maken we ons zorgen over de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van zorg, ook in Houten. GroenLinks is voor maatwerk, want de ene inwoner is de andere niet.

GroenLinks over zorg: het gaat om mensen, niet om cijfers!

GroenLinks is voor passende zorg voor iedereen. Daarom maken we ons zorgen over de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van zorg, ook in Houten. Wij zijn bijvoorbeeld geschrokken van de voorgenomen ontmanteling van de sociale werkvoorziening. De samenleving moet wat extra's willen blijven doen voor mensen met een (verstandelijke) beperking, hun dagactiviteiten staan door de bezuinigingen op het spel. Hetzelfde geldt mogelijk voor dagbesteding voor demente mensen, activiteiten die van groot belang zijn om juist de mantelzorgers te ontlasten. Het gaat om mensen, niet om cijfers.

Breng de wijkverpleging terug in de wijk!

Wij zijn voor passende zorg in de buurt. Er moet voldoende geld zijn voor de zorg die nodig is. We moeten stoppen met overbodige regels en een overdaad aan soorten hulpverleners. En laten we ruimte maken voor slimme en professionele oplossingen - met ondersteuning van familieleden en (zorg)vrijwilligers. Als er maar goed wordt samengewerkt kunnen we er voor zorgen dat iedereen de zorg krijgt die nodig is: vrijwillig waar het kan en professioneel waar het moet. We geloven in de kracht van aandacht en daarom wil GroenLinks de zorg buurtgericht inrichten. Het gaat tenslotte om mensen, niet om cijfers.

Transities en nieuwe gemeentelijke zorgtaken

De jeugdzorg en begeleiding (nu nog AWBZ) worden een verantwoordelijkheid voor gemeenten. Veel is nog onduidelijk: worden mensen straks met tientallen procenten gekort op hun budget? Veel inwoners die begeleiding nodig hebben vragen zich af wanneer ze meer horen van de gemeente. Dat is lastig te zeggen, de verschillende gemeenten informeren hun burgers allemaal op een andere manier. Wij maken ons grote zorgen over deze decentralisaties.

Het mag niet zo zijn, dat de begeleiding om budgettaire redenen wordt gestandaardiseerd. Het PGB en de dagbesteding moeten blijven en de burgers moeten zelf keuzes kunnen maken. GroenLinks is voor maatwerk, want de ene inwoner is toch zeker de andere niet! Kortom: het gaat om mensen, niet om cijfers.

Dit artikel verscheen op 12 maart 2014 ook in 't Groentje