Houten Castellum 5 maart 2014

Buurtenquête in Castellum

Woensdagmorgen 5 maart bezochten enkele actieve GroenLinksters Houten Castellum aan weerszijden van het station. Veel mensen waren niet thuis. De meeste mensen die we wel gesproken hebben in Piazza en Forum zijn over het algemeen tevreden met het wonen in Houten Castellum. Over een aantal onderwerpen liepen de meningen echter flink uiteen.

Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden tot zeer tevreden met het wonen in Houten Castellum vanwege de voorzieningen, het station, de rust, de nabijheid van zowel de grote stad als groene ruimte.

Punten waarover men niet of minder tevreden is, zijn het gebrek aan groen in Castellum, de hangplekken van jongeren met het bijhorende zwerfvuil en het lawaai tot laat op de avond, te weinig voorzieningen voor (heel) jonge kinderen, bijvoorbeeld speeltoestellen en/of een trapveldje waar de kinderen lekker kunnen ravotten. Men hoopt dat er meer speelvoorzieningen komen bij de ontwikkeling van de groenzone rondom Castellum.

Hierbij doet zich wel een conflict voor met hondenbezitters; veel mensen klagen over hondenpoep, o.a. het gedeelte van de groenzone dat al klaar is, stinkt erg naar hondenpoep. Een hondenbezitster beklaagt zich over het feit dat haar hond irritatie opwekt bij buurtgenoten, waar zij elders in Houten nooit last van had. In de nabijheid van Castellum zijn te weinig plekken om de hond uit te laten en ook ontbreken voorzieningen zoals hondenpoep-bakken.

Een ander onderwerp waar de bewoners heel verschillend over denken is onder andere de openstelling van winkels op zondag. Sommigen willen graag dat de winkels gesloten blijven, anderen zouden het wel gezellig en/of praktisch vinden als de winkels open zijn, al was het maar een enkele supermarkt, want nu rijden ze soms met de auto naar IJsselstein, Nieuwegein of Bunnik.

Er is een bewoonster (Piazza) die zich onveilig voelt omdat het zo donker is rondom het huis, terwijl een andere bewoonster aan het Forum last heeft van de verlichting ’s avonds en ‘ s nachts, met name op de parkeerplaats achter het huis en het nieuwe fitnesscentrum dat 24 uur geopend is en daarom de hele nacht verlicht is.

Overigens bleek ook dat de gemeente de ondernemers en aanwonenden van Piazza geen inspraak gegeven heeft en/of informatie verstrekt heeft over de plaatsing van de plakzuil op het plein. Daar is in elk geval één ondernemer boos over want die vindt dat de plakzuil er slordig uitziet.

Al met al een goed bestede ochtend die de nodige discussie en informatie heeft opgeleverd.