Slim vernieuwen in de openbare ruimte

Houten heeft het beheer van de openbare ruimte goed op orde. Toch waarschuwt de rekenkamercommissie. Over enkele jaren moeten veel civieltechnische werken, zoals bruggen en steigers, worden vervangen. Omdat veel van deze werken tegelijkertijd zijn neergezet bij de groei van Houten, kunnen er dan problemen ontstaan. Tijdens de raadsvergadering benadrukte GroenLinks gisteren dat we nu al moeten anticiperen op de toekomst.

Fractievoorzitter Tijm Corporaal toonde tijdens de raadsvergadering bovenstaand filmpje. Daarin laat projectleider Mozafar Said zien hoe in Rotterdam innovaties zijn bedacht. De heer Said kwam in 1995 als vluchteling naar Nederland. Dit jaar was hij één van de drie finalisten in de verkiezing van de Ingenieur van het Jaar.