Thema-avond: Een nieuwe kijk op afval

Op donderdag 6 november 2014 om 20.00 uur is er in Podiumcafé de Bak de thema-avond ‘Gooi niet weg, geef het weg!’ over het voorkomen van afval en het stimuleren van hergebruik. Deze avond is een samenwerking tussen GroenLinks Houten, ChristenUnie Houten en Houtense Helden en heeft tot doel je een nieuwe kijk te geven op voorwerpen en materialen die je nog niet kwijt wilt bij de gemeentewerf, maar die je zelf ook niet meer nodig hebt.

Afval voorkomen door materialen weg te geven

Er belanden volgens de organisatie van de thema-avond best veel bruikbare materialen en voorwerpen bij het vuilnis – waarna je er van af moet blijven. Liever zien we dat men bruikbare spullen en materialen weggeeft in plaats van weggooit. Natuurlijk hebben we al kringloopwinkels, maar daar kun je over het algemeen geen losse materialen of onderdelen kwijt. Ook bestaan er talloze online marktplaatsen waar spullen van eigenaar wisselen, maar niet iedereen kan of wil daar gebruik van maken. Zo zijn er in Houten genoeg mensen die niet via de Kringloop, Marktplaats of Facebook kunnen komen aan dat wat ze nodig hebben. Denk hierbij aan nieuwkomers die een kale woning betrekken en meubels en stoffering kunnen gebruiken, of initiatieven als de Krachtfabriek die allerhande materialen kunnen gebruiken voor hun workshops.

Centraal inzamelpunt

Denkend in oplossingen zien we bijvoorbeeld - naast de bestaande kanalen -  in Houten voor deze spullen en materialen een centraal inzamelpunt ontstaan waar mensen hun voorwerpen en materialen kunnen weggeven aan anderen, die er weer nuttig en plezierig gebruik van kunnen maken. Daarnaast kunnen de bestaande inzamelpunten beter in kaart worden gebracht en breder bekend worden gemaakt. Uiteindelijk produceren we in Houten, door op deze manier weg te geven in plaats van weg te gooien, minder afval en hoeven mensen ook minder uit te geven aan nieuwe spullen - wat weer een besparing in geld en goederen oplevert. Een win-win situatie eigenlijk.

In voorbereiding op onze avond gaan we op vrijdag- en zaterdagochtend een kleine steekproef houden bij het afvalscheidingsstation aan de Brug, waarin we een beeld proberen te krijgen van wat men heeft weggegooid en waarom.

Programma

De avond bestaat uit twee gedeeltes: een plenair gedeelte waarin twee sprekers vertellen over de huidige praktijk en een interactief gedeelte waarin de aanwezigen met elkaar invulling geven aan het thema ‘Gooi niet weg, geef het weg!’ en hopelijk naar huis gaan met een nieuwe kijk op afval.

Sprekers zijn Piet Philipse, directeur Kringloop MiddenHolland en Sjoerd le Noble, beleidsambtenaar afval van de gemeente Houten. De avond wordt gepresenteerd door Caspar Voorberg, oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Praktische informatie

De thema-avond wordt gehouden in Podiumcafé de Bak, in het oude politiebureau aan De Slinger. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.