Begroting 2015? Het kan echt met meer ambitie!

GroenLinks wil dat dat duurzaamheid vaker als (toekomstige) norm wordt gezien. De ideeën van het college gaan ons niet ver én niet snel genoeg. Tijdens de raadsvergadering van 4 november zei fractievoorzitter Tijm Corporaal: “Duurzaam is niet alleen je afval scheiden en af en toe eens bij de Natuurwinkel kopen. Het moet écht anders. Ook op politiek niveau moeten ingrijpender keuzes gemaakt worden.”

Tijm Corporaal opende zijn raadsbijdrage met een citaat van Marianne Minnesma van Urgenda, de organisatie voor duurzaamheid en innovatie:

“We moeten binnen twintig jaar van fossiele brandstoffen af, anders wordt het de tweede helft van deze eeuw gewoon erg ongezellig op deze aardbol. Het kán. Maar dan moet de politiek het willen.”

In de raadsvergadering van oktober had hij al een andere uitspraak van Minnesma geciteerd: “klimaat, klimaat, klimaat, de rest is eigenlijk geneuzel.” Omdat eind oktober al accenten werden gelegd op de transities in het sociale domein, legden wij bij de begrotingsbespreking op 4 november het accent op duurzaamheid en het beheer van de openbare ruimte.

GroenLinks wil dat duurzaamheid vaker als (toekomstige) norm wordt gezien. De ideeën van het college gaan ons niet ver én niet snel genoeg. Corporaal:

“Duurzaam is niet alleen je afval scheiden en af en toe eens bij de Natuurwinkel kopen. Het moet écht anders. Ook op politiek niveau moeten ingrijpender keuzes gemaakt worden.”

Interessant was bijvoorbeeld de opmerking die wethouder Geerdes tijdens het raadsdebat maakte naar aanleiding van onze motie over het beheer van de openbare ruimte. Hij gaf aan dat de gemeente geen belang heeft bij het terugdringen van de verlichting in de nachtelijke uren, omdat het afgesproken contract uitgaat van lumpsum-financiering. Als de verlichting uitgaat, heeft de gemeente daar geen voordeel mee. Een kortzichtig argument, dat door Tijm Corporaal stevig ter discussie werd gesteld.

We waren tevreden met de toezegging van de wethouder om het beheer van de openbare ruimte op een hoger plan te brengen. Tijdens de vergadering besloten we onze motie aan te houden tot volgend jaar, zodat we goed kunnen volgen of het beheer op een hoger plan komt. Daarnaast zullen we onze ideeën rond terugdringing van de verlichting specifieker onder de aandacht brengen. Want er is echt meer mogelijk dan we vaak denken.