Tegen toestemming voor krediet Tango tankstation

Eérst het krediet verstrekken en dán pas inspraak? Dat lijkt volslagen omgekeerd, zeker in het kader van bestuurlijke vernieuwing, waarin het college inzet op betere inspraak. Wij vinden dat de zorgen van de bewoners niet serieus zijn genomen. Daarom zijn we niet akkoord gegaan met de kredietverstrekking voor het onbemande tankstation op industrieterrein De Schaft.

In de tweede bestuursrapportage over 2014 heeft het college ingestemd met het verstrekken van een voorbereidingskrediet voor het realiseren van een Tango tankstation op bedrijventerrein De Schaft. Er werd ons gezegd dat de trajecten voor kredietverstrekking en inspraak van omwonenden twee aparte zijn. GroenLinks vindt dat onjuist. Eérst het krediet verstrekken en dán pas inspraak? Dat lijkt volslagen omgekeerd, zeker in het kader van bestuurlijke vernieuwing waarin het college inzet op betere inspraak.

Het college maakte zich er bij de beantwoording van de door ITH, HA en GroenLinks gestelde schriftelijke vragen eenvoudig van af met de opmerking dat het bestemmingsplan vestiging van een tankstation gewoon mogelijk maakte. Maar dat was nog voordat we besloten om op het terrein ook bewoning mogelijk wilden maken en gedacht wordt aan vestiging van een onderwijsinstelling.

Wij vinden dat de zorgen van de bewoners niet serieus zijn genomen en zijn daarom dan ook niet akkoord gegaan met deze kredietverstrekking op dit moment. Helaas dacht de meerderheid van de raad er anders over.