Ons raadslid Hilde de Groot. Resultaat van een hug?

Campagnestart met een glimlach

‘Voor jou komt de zon op’, ‘Omdat je bijzonder bent’ en ‘Je brengt me in vervoering’. Dat waren enkele van de opschriften op de speciale kaartjes die GroenLinks ter gelegenheid van Valentijnsdag, 14 februari uitdeelde. Een mooie aftrap van de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten, die bij menigeen een glimlach ontlokte.

In veel plaatsen in de provincie Utrecht ging GroenLinks de straat op om aandacht te vragen voor de speerpunten die we de komende vier jaar in Provinciale Staten willen realiseren. We gingen in op de ambities van GroenLinks voor een mooie, gezonde en schone provincie en hopen dat we na 18 maart versterkt in de Staten terugkeren. Want we hebben niet alleen een steengoed verkiezingsprogramma, maar ook een ijzersterke kandidatenlijst onder aanvoering van Mariëtte Pennarts die de afgelopen vier jaar deel uitmaakte van het College van Gedeputeerde Staten.

Een progressief provinciebestuur is ook belangrijk voor het ondersteunen van een duurzaam gemeentelijk beleid. Dat geldt evenzo voor een stem op Water Natuurlijk bij de waterschapsverkiezingen die eveneens op 18 maart worden gehouden. Als je daarbij bedenkt dat we indirect ook stemmen voor de Eerste Kamer, wordt duidelijk dat 18 maart wel eens een heel belangrijke dag kan worden als het gaat om het realiseren van een groene toekomst voor Nederland.