De kap van bomen voor de aanleg van de nieuwe Ecowijk zorgde ervoor dat de daar nestelende ransuilen in het broedseizoen van hun nesten verjaagd werden. Omwonenden hebben de uilen dagenlang horen roepen (foto: Marco van Strijen)

Dierenwelzijn in de knel in Houten

Een ooievaarspaal plaatsen in het leefgebied van beschermde poelkikkers, middenin het broedseizoen bomen kappen waar ransuilen in nestelen, in de broedtijd vuurwerk afsteken in een natuurgebied. Drie recente voorvallen die twijfels doen rijzen over de ecologische kennis bij de gemeente Houten. De fractie van GroenLinks pleit bij het college van B en W voor meer bewustzijn als het gaat om dierenwelzijn en de uitvoering van het bijbehorende beleid. De drie recente “missers” op dit gebied waren voor onze fractieleden Hilde de Groot en David Jimmink aanleiding om scherpe vragen te stellen.

Juist in ons steeds vollere Houten moet er voor bijzondere dieren extra aandacht bestaan. Helaas heeft de fractie de indruk dat dierenwelzijn geen serieus thema is voor het college van B en W. We willen graag verbetering zien en hebben daarom aan het college gevraagd om jaarlijks te gaan rapporteren over de uitvoering van het dierenwelzijnsbeleid.

Ook de Milieuwerkgroep Houten maakt zich zorgen. Zij is geschrokken omdat toestemming is gegeven voor ontbranding van vuurwerk midden in het natuurgebied Steenwaard. Dit gebied hoort bij de Ecologische Hoofd Structuur en zou dus extra beschermd moeten worden. De MWH heeft bezwaar aangetekend tegen de toestemming om in het gebied vuurwerk af te steken. De fractie is zeer benieuwd naar de antwoorden van het college.

Lees ook:
GroenLinks stelt vragen over dierenwelzijnsbeleid, 't Groentje, 4 april 2015
Ooievaar pal naast poelkikker, Trefpunt Houten, 15 april 2015