De kap van bomen voor de aanleg van de nieuwe Ecowijk zorgde ervoor dat de daar nestelende ransuilen in het broedseizoen van hun nesten verjaagd werden. Omwonenden hebben de uilen dagenlang horen roepen (foto: Marco van Strijen)

GroenLinks zet dierenwelzijn op de kaart

De GroenLinks motie die het dierenwelzijnsbeleid in Houten een nieuwe impuls zal geven, is tijdens de Raadsvergadering van 9 juni met een grote meerderheid aangenomen. We wisten een flink aantal mede-ondertekenaars te verzamelen. Alleen de VVD stemde tegen.

Na een aantal incidenten besloot GroenLinks in april vragen te stellen aan het college. Hoe kon het bijvoorbeeld gebeuren dat er vuurwerk afgestoken werd in natuurgebied Steenwaard midden in het broedseizoen?

Omdat de antwoorden van het college nogal defensief en teleurstellend waren, besloten we dit onderwerp te agenderen voor een Raadsvergadering. Dit komt niet zo vaak voor, maar we vinden het een belangrijk onderwerp.

In de motie vragen we om het actualiseren van het Dierenwelzijnbeleid, het jaarlijks rapporteren zoals ooit beloofd was, het betrekken van burgers hierbij, en informatie over versterking van ecologische kennis bij de gemeente. Wethouder Rensen was positief en dat trok de laatste partijen over de streep. Missie geslaagd!