111 meldingen van vuurwerkoverlast in Houten

Bij het meldpunt voor vuurwerkoverlast in Houten zijn 111 meldingen binnengekomen: 106 per mail en 5 per telefoon, veel meer dan voor de openstelling van het meldpunt werd verwacht. Voor GroenLinks is dit een belangrijk signaal dat vuurwerk door veel mensen uit de gemeente Houten een bron van overlast is. Het rapport dat is gemaakt naar aanleiding van deze meldingen is te vinden in de bijlage van dit bericht.

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

1. De meeste meldingen kwamen uit Houten-Noord, slechts enkele uit de vuurwerkvrije zones
2. Relatief veel overlast werd ervaren op schoolpleinen en in groenzones
3. De meeste meldingen gingen over zeer harde knallen
4. Er waren veel meldingen over bange huisdieren
5. Over de rol van de politie en de gemeente is onvrede, met name het ontbreken van handhaving
6. Circa de helft van de mensen schreven uit zichzelf dat zij voor een algemeen vuurwerk-verbod zijn.