Raadsvergadering 8 maart: Schalkwijkse bieb houdt hoop!

GroenLinks tekende mee met een succesvolle motie die het college oproept een goedkopere lokatie te vinden voor de Schalkwijkse bibliotheek, die anders gesloten zou worden. De vrijwilligers van de lokatie in Schalkwijk startten een petitie en benaderden de gemeenteraadsleden. Met succes, want een motie om de bieb open te houden werd door veel partijen ondersteund, waaronder natuurlijk ook GroenLinks. Wij hebben altijd tegen de forse bezuiniging gestemd. De bilbiotheek is een belangrijke schakel in geletterdheid, onderwijs en ontwikkeling van iedereen. GroenLinks heeft vanavond dus ook weer tegen het volledige voorstel van bezuinigingen gestemd.

De Raadsvergadering van 8 maart begon met een roos voor elke vrouw in de Raad. Het was internationale vrouwendag en daar moet zeker aandacht voor blijven. 

Het onderwerp van de bedrijfsverplaatsing van het timmerbedrijf van Van Dort werd op het laatste moment doorgeschoven naar de volgende vergadering, omdat Van Dort toch nog grote veranderingen in het plan wilde doorvoeren, met de hoop dat de gemeenteraad het dan zal goedkeuren. Wordt vervolgd.

Tenslotte stond de woonvisie op de agenda. GroenLinks wilde graag meer duidelijkheid rondom het beleid en had een motie ingediend om een actieplan toe te voegen, zoals bij woonvisies van andere gemeentes (oa Bodegraven) wel gebruikelijk is. De wethouder vond het helaas niet nodig. Ook diende GroenLinks met de ChristenUnie een plan in om het streven naar 30% sociale woningen te behouden. De wethouder vond ook dit niet nodig (!) en helaas volgden de meeste partijen waaronder ook de PvdA hem. GroenLinks is erg teleurgesteld dat de gemeenteraad Houtenaren met een lager inkomen niet op deze manier wil steunen.