Vluchtelingen: Een positieve overheid is doorslaggevend

Ons commissielid Dick Veldkamp was 11 mei jl bij een lezing van historicus Leo Lucassen. Wij wilden dit onze leden en lezers niet onthouden, want het is een interessant betoog in een actuele discussie.

Lucassen plaatst de huidige problematiek namelijk in een historisch perspectief en wat blijkt: logistiek gezien is een paar % op een bevolking van 17 miljoen geen probleem, als de overheid zich maar positief opstelt dan volgt het publiek. Daarnaast blijkt een actief integratiebeleid de beste resultaten te boeken. Cultuur(verschillen) speelt zeker wel een rol, maar de andere factoren zijn belangrijker.

Wat is er nu anders? Lucassen geeft aan dat het populisme en social media zeker niet helpen, maar ook de zichtbaarheid (globalisering) en terrorisme hun stempel drukken op de huidige beleving. Hij legde de geleerde lessen uit nav eerdere vluchtelingen in Nederland, zoals de Belgen in WO I en de joden voor/in WO II. Naderhand kwamen er interessante vragen uit de zaal. Lees het boeiende totale verslag hieronder.