Raadsleden GroenLinks doneren 100 euro voor weidevogelcampagne

Raadsleden van GroenLinks Houten hebben deze week 100 euro gedoneerd aan de Milieu Werkgroep Houten om de weidevogelcampagne kracht bij te zetten. GroenLinks roept hiermee de gemeente en haar inwoners op om zich in te zetten voor de weidevogels.

Weidevogels zijn vogelsoorten die in uitgestrekte graslanden broeden; ze komen ook voor in de gemeente Houten. Door de intensieve landbouw gaat het slecht met de weidevogel. GroenLinks vindt dat de gemeente zich moet inzetten om de desastreuze neergang van weidevogels tegen te gaan. De gemeente kan meer geld en grond beschikbaar stellen en actief gesprekken met boeren voeren om de vogels meer ruimte te geven. Daarnaast roept GroenLinks met deze donatie andere Houtenaren op om ook de crowdfundingactie voor weidevogels te steunen zodat de populatie weidevogels in Houten toeneemt of tenminste stabiliseert. Doneren kunt u doen via de website 'Help de weidevogels door Werkgroep Weidevogelsbescherming Houten'.

Meer info: Hilde de Groot (fractievoorzitter GroenLinks Houten) 06-15065610