GroenLinks tevreden over dierenwelzijnsbeleid

Net voor de kerstdagen kwam de Raad bijeen om de update van het Houtense dierenwelzijnsbeleid te bespreken. Dit beleid is er gekomen door een motie van GroenLinks in juni 2015!
 

De wethouder heeft, gezien de verdeling en meningen van partijen in de Raad, gekozen voor de middenweg tussen wettelijk noodzakelijk en echt ambitieus beleid. Ook zijn eigen PvdA was erg kritisch in zowel het voorbereidende rondetafelgesprek als in de Raad.

GroenLinks heeft daarom begrip voor de middenweg, maar had zelf natuurlijk wel dat ambitieuze beleid gewild, met duidelijke natuurontwikkeling. 

GroenLinks behaalde een ruime meerderheid met een motie die het college opriep met andere gemeentes en de provincie te kijken naar ondersteuning van de Vogelopvang en de Dierenambulance. 

We zijn tevreden over het beleid, dat oa plezierjacht op gemeentegronden zal verbieden. GroenLinks was ontdaan door de ChristenUnie en de SGP, die dit wel mogelijk wilden houden. CDA en VVD sloten zich hierbij aan, maar er kwam geen meerderheid.

Gelukkig werden amendementen van de VVD over het behouden van balonnen en kerststallen met een ruime meerderheid weggestemd. Ook hun voorstel om niet te kijken naar meer ruimte voor weidevogels, haalde het niet. Tenslotte wilden ze ook niet kijken naar financiele problemen bij minima en hun zorg voor hun huisdieren. De VVD stemde als enige partij tegen het hele beleid.