GroenLinks zoekt ruimte voor Wegwijzer/Den Oord

De Raad van 14 februari (Valentijnsdag) begon bepaald niet liefdevol. De herontwikkeling van sporthal Den Oord stond op de agenda. De omwonenden waren boos en een deel van de oppostie rook bloed. GroenLinks heeft een andere stijl en nam samen met CU een meer gematige kritische positie in. Wij zien waar de verschillen zitten tussen omwonenden en college, en zien tegelijkertijd de lange wachtlijsten die opgelost moeten worden. Hoe constructief voorwaarts?

Samen met de CU hebben we een amendement opgesteld die het aantal woningen flink verlaagde, zodat het voornaamste bezwaar van omwonenden weggenomen zou worden. Dit haalde het niet omdat iedereen koos voor zijn eigen oplossing van dit probleem. Er lag nog een amendement met nog lagere getallen en het college had op het laatste moment een amendement opgesteld dat alle cijfers uit de startnotitie haalde. Daarmee gaf het college toe, maar wordt de startnotitie ook wat vaag. GroenLinks heeft hier mee ingestemd omdat het ons beter leek voor de voortgang van het gesprek dat alle betrokkenen nu echt concreter over de plannen kunnen gaan praten en niet weer eerst een startnotitie hoeven maken.

Ook dienden we een amendement in dat de parkeernorm flexibel maakt. Immers, bij een seniorendoelgroep kan het aantal auto's eventueel minder zijn. Het lijkt ons goed als alle betrokken dit in overleg zelf kunnen vaststellen en desgewenst ook kunnen kiezen voor meer groen en meer ruimtelijke kwaliteit. Dit voorstel haalde het! Een derde amendement behelsde een technische reparatie waarin we zeker stelden dat het om 50% sociale huur zou gaan. Ook dit haalde een meerderheid (ITH, HA! En SGP stemden tegen).

Het tweede vrij opmerkelijke gedeelte van de vergadering betrof de bespreking van het plan "de Houtense werktafel", waarbij GroenLinks pleitte voor een focus op betaald werk maar ook beschut werk. Op basis van landelijke wetgeving stelden we voor om Houten aan te melden voor het meedoen aan een experiment binnen de bijstand. Dit was al eerder geprobeerd maar toen haakten de collegepartijen af. Nu leken ze deels binnenboord. D66 wijzigde de motie echter 's middags zonder overleg, waardoor de motie stevig verzwakte. De overige mede-ondertekenaars waren verontwaardigd, zo ook GroenLinks. We dienden samen alsnog de aanvankelijke versie in, helaas haalde deze het net niet ondanks de steun van vrijwel de gehele oppositie en 1 lid van D66.