Een culturele raadsvergadering!

Donderdag 15 juni besprak de Raad de cultuurvisie, het burgerinitiatief culturele educatie en een voorstel om altijd de Nederlandse vlag te laten hangen voor het gemeentehuis. Het bleek helaas vooral een oppositie-coalitie avond te worden.

Cultuurvisie
De cultuurvisie is opgesteld door een motie van GroenLinks in 2015. We zetten toen in op een nieuw cultuurbeleid omdat het het laatste in 2005 geschreven was! Het college was er goed mee aan de slag gegaan en had alle spelers in het cultuurveld betrokken bij de totstandkoming. Het uiteindelijke stuk dat het college opstelde was wat GroenLinks betreft wat teleurstellend: weinig visie, weinig concreet, weinig diepgang. Input vanuit de oppositie werd helaas weggestemd door de coalitie.

De culturele organisaties hadden veel commentaar gegeven op de cultuurvisie. Op basis van hun mening had GroenLinks twee moties opgesteld: een motie die om heldere doelstellingen vraagt en een motie die vraagt om een cultuurplatform waarin alle cultuurorganisaties verenigd worden om zo als één stem te kunnen spreken richting bijvoorbeeld het college. De eerste moties werd na wat discussie door de wethouder omarmd, maar de PvdA stak er helaas alsnog een stokje voor, na nogmaals discussie ontraadde de wethouder de motie weer. Ook de tweede motie vond hij niet nodig.

Samen met andere partijen dienden we ook moties en amendementen in om concreet meer geld uit te trekken voor festivals en het Houtens Muziek Collectief. Het college stemde tegen en kwam met een eigen motie over festivals. Tenslotte hadden we een motie die vroeg om meer structurele middelen voor de bibliotheek en in het bijzonder de boekencultuur. Ook hier stemde de coalitie tegen. 

Burgerinitiatief culturele educatie
Het burgerinitiatief behelsde de invoering van de jeugdcultuurpas en een jeugdcultuurfonds. Dat werd overgenomen door het college en ook unaniem door de Raad. Hoe culturel;e educatie op scholen verder vormgegeven kan worden zal nog besproken worden en het college zal dan met een voorstel naar de Raad komen. Hulde voor het burgerinitiatief!

De Nederlandse vlag
De SGP had een initiatiefvoorstel gemaakt om altijd de Nederlandse vlag te laten hangen voor het gemeentehuis, aangezien de Europese en Houtense vlag daar ook altijd hangen. Volgens het vlaggenprotocol moet de vlag dan elke dag gestreken worden of 's nachts verlicht worden. Vanwege de kosten en de tijd was gekozen voor het laatste. GroenLinks had, net als vrijwel alle andere partijen, hier bepaald niet wakker van gelegen en er was weinig discussie. De Raad stemde met een grote meerderheid voor.