Hilde de Groot - Fractievoorzitter GroenLinks Houten
Hilde de Groot - Fractievoorzitter GroenLinks Houten

De waarde van natuur

Het zal u niet verbazen dat ik als fractievoorzitter van GroenLinks van de natuur houd. Mijn man en ik zijn 'buiten' gaan wonen in 't Goy, om te kunnen genieten van het groen, de dieren en de seizoenen. Samen met mijn zoontje ben ik vaak buiten en maken we huisjes voor padden en egels. Ik breng hem zo de waarde van natuur bij.

Want voor mij en voor GroenLinks heeft natuur een eigen waarde. Gewoon, zoals het is. Daar hoeft geen geasfalteerd pad, bungalow of koffietentje bij. Natuur heeft een unieke waarde van zichzelf. Zonder deze toevoegingen blijft de natuur mooier en vindt er minder verstoring plaats. Natuur hoeft geen geld op te leveren.

De ontwikkelingen in Nieuw Wulven zien we dan ook met lede ogen aan. We begrijpen dat Staatsbosbeheer in financiële problemen zit doordat de Nederlandse overheid flink bezuinigd heeft op natuur. We begrijpen ook dat in de provincie Utrecht de recreatiemogelijkheden voor haar bevolking uitgebreid moeten worden.

Maar de nu gekozen insteek betreuren wij. Waarom heeft de gemeente niet samen met Houtenaren, inclusief de gemeenteraad, nagedacht hoe we de problemen kunnen oplossen én de natuur in Nieuw Wulven kunnen behouden? We werden al in 2015 geconfronteerd met een besluit: een afslag vanaf de Rondweg, horeca en overnachtingsmogelijkheden. Een gemiste kans om alle creativiteit, betrokkenheid en liefde voor Nieuw Wulven te benutten!

In 2015 heeft de gemeenteraad helaas de afslag vanaf de Rondweg goedgekeurd. De gemeenteraad mag binnenkort nog één besluit nemen over de aanpassing van het bestemmingsplan: van natuur- naar recreatiegebied. Laten we goed nadenken of dit is wat we willen met ons postzegeltje natuur. Ik voorspel u dat dieren als de ree het gebied zullen gaan mijden. GroenLinks ziet de mens als rentmeester van deze aarde. Laten we er met elkaar beter voor zorgen. Ook in Houten.

Wilt u hierover contact met mij? Mail naar hdegroot@groenlinks.nl

Hilde de Groot - Fractievoorzitter GroenLinks Houten