Houten sluit zich aan bij de statiegeldalliantie!

Meer statiegeld betekent minder plastic! De Gemeente Houten heeft naar aanleiding van onze vragen aangegeven zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Het College is het met GroenLinks eens dat statiegeld de beste manier is om zwerfafval terug te dringen. 

Het blijkt namelijk dat in alle landen waar statiegeld wordt geheven, de hoeveelheid flesjes en blikjes in het zwerfafval flink afneemt. Omgerekend naar de Nederlandse situatie zal dit tot een afname leiden van 70 tot 90 procent. Statiegeld is daarmee een bewezen manier om de hoeveelheid flesjes en blikjes in het zwerfafval terug te dringen. Daarnaast zorgt statiegeld er voor dat er een zuivere afvalstroom (grondstoffenstroom) wordt verkregen die eenvoudiger en hoogwaardiger gerecycled kan worden.

De beantwoording van onze schriftelijke vragen vindt u als u hier klikt.