Meeste partijen voor kappen bomen

Afgelopen dinsdag was er een Ronde Tafel Gesprek over het kappen van bomen in de Weiden en de velden. Hierover waren eerder schriftelijke vragen gesteld door GroenLinks en ITH.

Alleen ITH en GroenLinks stelden een aantal aanvullende kritische vragen en de heer Gerco Wicherson gaf nog een extra toelichting. Er waren geen andere insprekers. Het was ook goed om de sfeer te proeven rond het kapbeleid. De gemeente deed haar uiterste best om ons te overtuigen van zorgvuldige inspraak. Maar er werden geen toezeggingen gedaan rond twee belangrijke punten:

  • het vooraf visueel duidelijk maken welke bomen er verdwijnen
  • het kappen in verschillende rondes. Eerst ziek en onveilig, daarna bomen die moeten wijken om meer ruimte te maken.

De gemeente stelt dat de werkwijze dezelfde zal zijn als bij de Sloten. Hier heeft dit goed gewerkt en is de wijk toch groen gebleven. Een ander argument (ook in de wandelgangen) is dat teveel bomen te hoog worden/ te veel ruimte gaan innemen, waardoor het donker wordt in huis en “dood laag hout” ontstaat met gevaarlijke situaties. De sfeer is eerder “prima” dan “vreselijk” dat er bomen gaan verdwijnen.  De brieven voor de inspraak liggen klaar en nog dit najaar gaan de plannen uitgevoerd worden in de Weides en de Velden.

Doorvragend deed Cees van Dalen wel de toezegging om na deze twee wijken eerst expliciet te evalueren hoe de kapronde is ervaren (voorbereiding en uitvoering). Ik stel voor dat wij de voorbereiding en uitvoering kritisch gaan volgen en daarbij ook het signaal afgeven aan bewoners om “onregelmatigheden” bij ons te melden.