Theater krijgt steun van GroenLinks

Uit een onafhankelijk onderzoek van LaGroupe blijkt dat Theater aan de Slinger met relatief weinig geld erg goed presteert. De bijdrage van de gemeente aan het theater is veel lager dan in referentiegemeentes.

GroenLinks is trots op het theater en de bijdrage die het theater levert aan de Houtense samenlevingsopbouw. Overal in Nederland kost de exploitatie van theaters geld, zo ook in Houten. Helaas is enkele jaren geleden een te voorzichtige exploitatieberekening gemaakt. De afgelopen jaren werd dit steeds gecorrigeerd door in het najaar een extra bijdrage aan het theater te geven. In de RTG werden nu kritische vragen gesteld over deze subsidie-verlening aan het theater. Het theater heeft een besluit van de gemeenteraad nodig om de programmering voor 2011 en 2012 goed te kunnen voorbereiden. Sommige fracties willen deze subsidie nu nog niet toekennen, want er moet bezuinigd worden. De GroenLinks fractie is natuurlijk voor de subsidie-toekenning en vind het onzinnig om het beleid nu ineens te willen doorkruisen. Dit lijkt een beetje op paniekvoetbal. Zeker omdat het college duidelijk heeft aangegeven begin volgend jaar een structurele beslissing met de Raad te zullen voorbereiden, waarin ook de andere ontwikkelingen op het cultuurplein worden meegenomen.

In de Raad op 21 september zal GroenLinks daarom ook een warm pleidooi houden voor deze subsidieverlening.