RTG over Omroep Houten

Is er een structurele rol voor betrokkenheid van jongeren bij Omroep Houten en contact met Houten & Co? Hoe toegankelijk is Omroep Houten voor minima?

Dinsdag 7 september was er een RTG over omroep Houten. GroenLinks fractielid Anja deed mee in de discussie en stelde ondermee de volgende vragen:

Is er een structurele rol voor betrokkenheid van jongeren bij Omroep Houten en contact met Houten & Co?
Ja, deze is er is middels de projecten jeugdreporters en er zijn wisselende jongeren die reportages maken vanuit Enter. De gemeente vindt de bijdrage van jongeren van belang.

Hoe toegankelijk is Omroep Houten voor minima?
Er is een carry verplichting, dus iedere Houtenaar kan ongeacht het pakket Omroep Houten ontvangen. Er zijn dus geen meerkosten voor minima.

De mening van Anja:
Er komt nog informatie over de participatie en hoe deze is samengesteld, dit is niet ons eerste punt, maar wel iets waar bij mij in elk geval nog de nodige actie uit voorkomt. Namelijk de kerken zijn niet vertegenwoordigd, ze hebben de juiste ingangen niet kunnen vinden. Langs andere wegen probeer ik wel lijntjes te leggen, mensen te verbinden met elkaar.